Rosier in het rood door zwakke vraag en waardeverminderingen

Foto Jan De Meuleneir ©Jan de Meuleneir

De Waalse meststoffenfabrikant Rosier is in het eerste halfjaar in de rode cijfers beland. Het nettoverlies van 4,1 miljoen euro is zowel te wijten aan de ineenstorting van de vraag als aan forse waardeverminderingen op de voorraden. Volgens het bedrijf blijft het derde kwartaal onzeker.

(tijd) - Rosier heeft sterk te lijden onder de economische crisis en de fors gedaalde vraag naar meststoffen. Tijdens de lopende landbouwcampagne is het verbruik van meststoffen wereldwijd met 5 procent teruggevallen in vergelijking met de sterke campagne 2007/2008. Het verbruik ligt zelfs onder dat van de campagne 2006/2007. Rosier schat dat de daling van het verbruik van gemengde NPK-meststoffen op sommige markten meer dan 50 procent bedraagt. Hoofdoorzaak van het lagere meststoffenverbruik is het onevenwicht tussen de meststofkosten en de landbouwprijzen die de boeren krijgen, in het bijzonder voor granen.

De zwakke vraag heeft echter ook zijn weerslag op de grondstofprijzen. Sinds eind 2008 zijn de prijzen van een aantal grondstoffen beginnen dalen, een trend die zich in het eerste halfjaar heeft veralgemeend.

In deze moeilijke omstandigheden heeft Rosier zijn productie aangepast aan het verkoopvolume. De lopende vaste kosten werden met meer dan 25 procent teruggeschroefd.

In het eerste halfjaar realiseerde Rosier een omzet van 58 miljoen euro. Dat is een daling met 66 procent tegenover de eerste zes maanden van 2008 (171,6 miljoen euro).

Het bedrijfsresultaat kelderde van plus 13,2 miljoen euro tot min 5,4 miljoen euro, de forse vermindering van de exploitatiekosten ten spijt. Rosier boekte echter ook voor 3,7 miljoen euro aan waardeverminderingen op de voorraden. Dat is aanzienlijk meer dan het bedrag van 2 tot 2,5 miljoen euro dat in juni werd vernoemd op de algemene vergadering. Het nettoverlies van 4,1 miljoen euro staat in schril contrast met de nettowinst van 9,4 miljoen euro die een jaar geleden in de boeken verscheen.

Rosier is ook niet gerust in de verdere evolutie dit jaar. 'Het derde kwartaal 2009 blijft onzeker', luidt het in een persbericht. In West-Europa is de oogst pas begonnen en zien de rendementen er goed uit. Maar de prijzen die de landbouwers krijgen, blijven laag, zodat zij wachten met hun aankopen van meststoffen, omdat ze nieuwe prijsverminderingen verwachten. Op de exportmarkten merkt Rosier wel beterschap. Daar herneemt de vraag, al blijven de aankopen versnipperd. 'De kopers vrezen voorraden op te doen van te dure producten.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud