De Rouck leed 723.00 euro verlies in 2006

De cartografiespecialist De Rouck Geomatics heeft in het boekjaar 2006 een nettoverlies van 723.000 euro, of 0,59 euro per aandeel, geleden. Een jaar eerder bedroeg het verlies 96.000 euro, of 0,29 euro per aandeel. Dat meldt de groep in een persbericht. Het gaat om niet-geauditeerde cijfers. De raad van bestuur heeft het strategische plan van CEO Jean Gabriel goedgekeurd.

Jean Gabriel, algemeen directeur van De Rouck Geomatics (foto: lva)

(tijd) - De Brusselse cartografiespecialist houdt geen al te goede herinneringen over aan 2006. De omzet daalde met 11 procent tot 5,5 miljoen euro. De traditionele verkopen en de verkopen van gps-systemen verliepen allerminst vlot. 'De activiteiten die de groei moesten overnemen, werden geconfronteerd met tegenslag of met vertraging bij de commercialisering', aldus de groep. Bovendien stegen de kosten in 2006: 6 miljoen euro tegenover 5,5 miljoen in 2005. De publicatie van de cijfers komt ook ruim een maand te laat.

In februari gaf de groep al aan dat het vooropgestelde doel van de prospectus, een nettowinst van 580.000 euro over 2006, niet zou gehaald worden. De groep ging uit van een verlies tussen 650.000 en 750.000 euro. Ondertussen werd Jean Gabriel aangetrokken als nieuwe algemeen directeur. Hij moest een nieuw strategisch plan uitdokteren om de trein tegen 2008 terug op het juiste spoor te krijgen.

Het nieuwe plan van Gabriel steunt op vijf pijlers. 'De kansen die zich nu aandienen, moeten we aangrijpen. De bedrijfswinst zou in 2008 opnieuw in evenwicht moeten zijn', zegt Gabriel. In 2006 ging het bedrijfsresultaat voor 988.000 euro in het rood.

Gabriel wil zich met De Rouck Geomatics gaan richten op de ontwikkeling van de sterk groeiende markten die voortkomen van het lokaliseren en beheren van goederen en personen (Mobile Asset Management). Verder plant hij de herstructurering van de traditionele activiteiten, de verdere ontwikkeling van de verkoop van gepersonaliseerde producten voor bedrijven, de verkoop of het stoppen van een aantal niet rendabele activiteiten en het besparen op kosten via reorganisaties. 'Het is de bedoeling om in 2007 opnieuw een evenwichtige bedrijfskasstroom neer te zetten', besluit Gabriel. De ebitda bedroeg in 2006 min 532.000 euro.

In juni 2006 trok de fusiegroep nog naar Alternext Brussel om de nieuwe gps-activiteiten en systemen voor fleet management te ondersteunen. Daar sloot het aandeel 0,2 procent hoger op 4,30 euro.

Op 29 mei vindt de algemene vergadering van De Rouck Geomatics plaats.

Maarten Gommeren

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud