Droogte wordt dramatisch voor aardappelen en vlas

De al enkele weken aanhoudende droogte dreigt dramatisch te worden voor een aantal teelten. Zowel de telers van groenten in volle grond als de aardappeltelers en de vlasboeren vrezen een rampzalig jaar als de huidige droogte nog een week aanhoudt.

(tijd) Regen tijdens de volgende week kan nog heel wat goedmaken, maar voor veel planten is nu al onherroepelijke schade opgetreden, blijkt uit een enquête bij vele boeren.

'We zijn op weg naar een rampjaar, als het weer niet snel omslaat', zegt de aardappelteler Luc Vandenberghe uit de kuststreek. Hij vergelijkt 2007 al met extreem droge jaren als 1976 en 1959. Zowel Vandenberghe als andere landbouwers reageren verbaasd over de uitlatingen van de Boerenbond in de krant De Standaard, als zou dit droge weer uitstekend zijn voor de landbouw.

De droogte schaadt niet alleen de aardappelteelt, zo blijkt. Ook de bieten schieten niet uit, het opkomende vlas verdroogt en de groentenoogst dreigt te mislukken, stellen enkele West-Vlaamse boeren. De droogte dreigt wel het grootste effect te hebben op de aardappelen, wat na graan een van de meest verspreide teelten is in Vlaanderen. De pootaardappelen zitten nu al in de kleigrond, maar dreigen daar uit te drogen of schieten geen wortel, stellen enkele ondervraagde boeren. De aardappeloogst was bovendien vorig jaar erg slecht, met hoge prijzen tot gevolg. De boeren hebben hun areaal sterk uitgebreid.

Het effect van de huidige droogte verschilt sterk naargelang de grondsoort. In zandige bodems kan de aardappel wel groeien, maar in de kleibodems dreigt de pootaardappel uit te drogen, zeggen specialisten. Ook voor bieten dreigt een mislukking. Terwijl er normaal veertig bieten per tien meter moeten staan, komen er nu amper twee tot tien uit. Ook voor vlasboeren dreigt een ramp als het niet snel gaat regenen. Het vlas komt erg onregelmatig uit. Sommige gekiemde zaden zijn afgestorven en andere nog niet gekiemd, zodat ofwel de vlasoogst dreigt te mislukken of twee groeifases ontstaan. Voor de grote oppervlakten waarop aardappelen en vlas worden geteeld, zijn beregeningsinstallaties technisch en economisch moeilijk. In de Nederlandse polder staan soms wel beregeningsinstallaties, maar dat drijft de kostprijs erg op, zegt Kris Dewaele, een West-Vlaamse vlasboer.

West-Vlaanderen is binnen Europa het mekka van vollegrondsgroenten die worden ingevroren. Ook daar dreigt een ramp. De ingezaaide wortelen kiemen niet en hebben vocht nodig. Die tuinders zijn doorgaans wel uitgerust met beregeningsinstallaties, wat extra werk en extra geld kost. Ook voor bloemkool, die al is uitgekomen, dreigt een veel mindere oogst, zegt een West-Vlaamse groentenboer. De vollegrondsgroenten zijn vorig jaar al sterk in prijs gestegen wegens moeilijke weersomstandigheden en misoogsten. Ook hier hebben de boeren extra ingezaaid dit oogstjaar en hebben ze nu af te rekenen met een extreme droogte. Uit de jongste index van de consumptieprijzen blijkt dat vooral groenten erg duur zijn geworden. Die tendens lijkt zich met de huidige weersomstandigheden zeker nog dit jaar door te trekken en de inflatie de hoogte in te jagen.

VDB

foto www

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud