Fountain blijft redelijk gespaard van crisis

Fountain-topman Pascal Wuillaume

Fountain, de specialist in de levering van warme dranken aan kmo's, bleef tot dusver redelijk gespaard van de recessie. Ondanks de slechte visibiliteit handhaaft het bedrijf uit Eigenbrakel de verwachting dit jaar een bedrijfskasstroom te realiseren die ongeveer op het niveau van 2008 zal uitkomen.

(tijd) - Op de algemene vergadering werd ook onderstreept dat de impact van de fraudezaak in Lyon correct is ingeschat.

Eind april maakte Fountain bekend dat in het eerste kwartaal van 2009 de doelstelling inzake bedrijfskasstroom (ebitda) 'quasi' werd bereikt en dat bepaalde 'kostenreducerende maatregelen' werden genomen om de jaardoelstelling alsnog te halen. Die doelstelling houdt een bedrijfskasstroom in die ongeveer op hetzelfde niveau zal zijn als in 2008. Voorzitter Pierre Vermaut zei op de algemene vergadering dat onder 'ongeveer' een afwijking tot 10 procent mag worden verstaan. Begin april werd de organisatie ook aangepakt: in plaats van per land is Fountain voortaan per segment georganiseerd.

Over de gang van zaken in de maanden april en mei kon ceo Pascal Wuillaume nog niet veel zeggen, bij gebrek aan cijfers. Vooruitkijken is ook erg moeilijk, want de visibiliteit is zeer slecht. Globaal genomen lijkt Fountain wel vrij goed stand te houden, omdat ook de klanten - kmo's - beter weerstand lijken te bieden aan de recessie. 'Maar zeggen dat we de crisis niet voelen, zou onjuist zijn', aldus Wuillaume. Fountain sleepte dit jaar al enkele mooie contracten in de wacht, waarbij Bozar en Euronext mooie referenties zijn. In Frankrijk wist het bedrijf bovendien met zijn Rapsody-toestellen en waterfonteintjes de gereedschappenverhuurder Loxam te strikken, goed voor 300 vestigingen.

Fountain blijft ook verder op het overnamepad. Daarbij wordt nu specifiek naar Nederland gekeken, geen gemakkelijke markt. De concurrentie komt er vooral van Douwe Egberts en Nestlé, maar ook van lokale spelers.

Fraude

De resultaten van Fountain werden vorig jaar negatief beïnvloed door een geldverduistering door een voormalige werkneemster in het kantoor in Lyon, wat resulteerde in een last van 1,1 miljoen euro op het niveau van het bedrijfsresultaat. De fraude werd eind 2008 ontdekt door de lokale auditeur, KPMG, en was volgens recent onderzoek al bezig sinds begin 2005. Intussen heeft Fountain het meeste bewijsmateriaal in handen en kan het fraudebedrag van 1,1 miljoen euro worden bevestigd. 'Er zijn geen verdere onaangename verrassingen te verwachten in 2009', klonk het op de algemene vergadering. De juridische procedure kan nu worden opgestart, maar volgens topman Wuillaume draait de Franse gerechtsmolen wel langzaam. Zo heeft er nog steeds geen confrontatie plaatsgevonden tussen de boekhoudster die de fraude pleegde, en haar overste.

Fountain hoopt van het verduisterde bedrag nog een en ander terug te vorderen. Voorzitter Pierre Vermaut gaf aan dat er in theorie drie partijen zijn van wie dat kan gebeuren. De kans is gering dat er van de schuldige nog iets kan worden gerecupereerd. 'Het geld is weg. Wij maken ons niet veel illusies', zei hij. Wel kunnen de banken aangesproken worden, want zij hebben operaties uitgevoerd die niet conform waren en ook de (slecht) nagebootste handtekeningen niet ontmaskerd. Een derde partij is de lokale auditeur, KPMG, die zijn audit 'op afstand' deed en pas na vier jaar de fraude aan het licht bracht.

Vermaut toonde zich ontgoocheld over de evolutie van de koers van het aandeel, die vorig jaar terugviel tot 12 euro. Sindsdien schommelt de koers tussen 12 en 13 euro. Dat betekent dat de beurskapitalisatie ongeveer 20 miljoen euro bedraagt, wat overeenstemt met 2,4 keer de bedrijfskasstroom. 'Wij zijn een prooi', verzuchtte de voorzitter in de marge van de algemene vergadering. Maar het aandeelhouderschap is wel stabiel: 53 procent is in handen van drie partijen, SG Capital Europe Fund, Electra Partner en Quaerocq. De overige 47 procent is verspreid onder het publiek.

Op de algemene vergadering werden alle agendapunten rimpelloos goedgekeurd, ook de uitkering van een brutodividend van 0,80 euro per aandeel. De betaling is voorzien voor maandag 15 juni. De mandaten van alle bestuurders werden voorts vernieuwd, waarbij Philip Percival in de plaats treedt van Philippe Renier.

Op een aansluitende buitengewone algemene vergadering werd de raad van bestuur het recht verleend om eigen aandelen te verwerven en, indien nodig, het kapitaal te verhogen. Fountain is voorlopig wel niet van plan aandelen in te kopen. 'Daarvoor zouden we moeten gaan lenen', aldus voorzitter Vermaut.

Koen Lambrecht

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud