Advertentie

Markt zal Europese melkplas selectief saneren

Boeren spuiten hun melk op straat ©AFP

Het georganiseerd protest van de Europese melkveehouders tijdens de Europese top in Brussel heeft weinig uitgehaald. Beloftes dat Europa iets aan hun inkomen zal doen, hebben de boeren niet gekregen. Hooguit gaat Europa een studie maken om het probleem te onderzoeken.

Dat probleem is eenvoudig: het aanbod overtreft de vraag met uiterst lage priizen tot gevolg. Honderdduizenden melkveehouders in Europa werken tegen of zelfs beneden kostprijs. Dat kunnen ze even volhouden door de veevoederfabrieken en de banken later te betalen.

Maar ook dat kan niet blijven duren. Het faillissement dreigt voor tienduizenden melkboeren. Zo’n catastrofe zal vraag en aanbod opnieuw in evenwicht brengen met hogere prijzen en hernieuwde leefbaarheid van de sector tot gevolg.

Een dergelijke oplossing via de natuurlijke selectie is typisch voor een vrije markt. Dat zijn de boeren nooit gewoon geweest. Zij kenden decennialang marktbescherming. Het quotasysteem regelde vraag en aanbod. Daar heeft de Europese Unie precies komaf mee willen maken.

Er zal dan ook veel meer nodig zijn dan enkele tractoren in Brussel en maandag in Luxemburg om Europa van strategie te doen veranderen inzake het landbouwbeleid. Bovendien zijn niet alle landbouworganisaties het eens over de te volgen strategie, althans in België. De Boerenbond komt er rond voor uit dat er geen weg terug is, terwijl het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) opnieuw pleit voor een gereguleerd maar flexibel quotasysteem. Een kleine krimp van het aanbod kan dan de hele markt herstellen. Dat systeem spreidt de lasten over elke melkboer in heel Europa.

Voedselveiligheid

De melkveehouders wijzen erop dat Europa de voedselvoorziening niet uitsluitend aan de krachten van de vrije markt mag overlaten. Essentiële producten als soja (eiwitten) moet Europa nu al voor bijna 100 procent invoeren. Voor baktarwe is de afhankelijkheid ook zeer groot. Indien ook de Europese zuivel wegkwijnt door de strikte toepassing van het marktmechanisme, krijgt Europa bij plotse schaarste een peperdure factuur voorgelegd.

In 2007 deed zich al zo’n moment voor bij extreme droogte in Nieuw-Zeeland. Die situatie katapulteerde de melkprijzen plots van 25 naar 40 euro voor 100 liter. Als dat opnieuw gebeurt terwijl het Europees aanbod sterk is gekrompen, zijn de gevolgen voor de prijs niet te overzien. Er kan ook een schromelijk tekort ontstaan, zelfs met extreem hoge prijzen.

Dat bedoelen de boeren met voedselveiligheid. Dat begrip verdient volgens hen een veel hogere plaats op de Europese agenda. Om die voedselveiligheid te garanderen is meer nodig dan enkel de markt te laten spelen en daarin hebben de boeren zeker een punt.

Guy Van den Broek

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud