Schuldherschikking drukt winst Delhaize met 53 miljoen

De kleinhandelsgroep Delhaize heeft een succesvolle schuldherschikking achter de rug. Delhaize kocht voor 1,1 miljard dollar aan schuldpapier van Delhaize America terug en deed een nieuwe schulduitgifte van 500 miljoen euro en 450 miljoen dollar aan senior notes.

(tijd) De hele operatie, die de financiele flexibiliteit en het schuldprofiel van de groep verbetert, zal in het tweede kwartaal aanleiding geven tot een financiele kost van 103 miljoen euro voor belastingen (aan de huidige wisselkoersen). De impact op de nettowinst over heel 2007 wordt, aan de huidige wisselkoersen, geraamd op 53 miljoen euro. Dat blijkt uit een persbericht van Delhaize.

In het kader van het terugkoopbod op schuldeffecten van Delhaize America heeft de groep uiteindelijk voor 1.049.557.000 dollar aan 8,125% Notes met vervaldatum 2011 teruggekocht en voor 50.443.000 dollar aan 9,000% Debentures met vervaldatum 2031. Van de aangeboden 8,050% Notes met looptijd tot 2027 werden er geen teruggekocht, omdat met de geldig aangeboden schuldeffecten van de eerste twee reeksen reeds het beoogde bedrag van 1,1 miljard dollar werd bereikt.

Aangezien de schulden boven boekwaarde werden teruggekocht, loopt Delhaize in het tweede kwartaal 2007 een eenmalig boekwaardeverlies op van ongeveer 103 miljoen euro voor belastingen aan de huidige wisselkoersen (110 miljoen aan ongewijzigde wisselkoersen), dat zal worden geboekt als financiele kosten. De totale negatieve impact van de schuldenterugkoop op het nettoresultaat van 2007, inclusief eenmalige kosten, lagere rentelasten en belastingeffecten, raamt Delhaize op ongeveer 53 miljoen euro aan de huidige wisselkoersen (57 miljoen euro aan ongewijzigde wisselkoersen). Vanaf 2008 verwacht Delhaize echter een positieve jaarlijkse impact op de nettowinst van ongeveer 18 miljoen euro aan de huidige wisselkoersen, als gevolg van de lagere rentelasten en belastingen.

Om het terugkoopbod te kunnen betalen heeft Delhaize nieuwe schulden verkocht. Het gaat om 500 miljoen euro 5,625% senior Notes met looptijd tot 2014 en 450 miljoen dollar 6,50% senior Notes met looptijd tot 2017. Deze senior Notes werden enkel aan gekwalificeerde investeerders aangeboden, niet aan het publiek.

Koen Lambrecht koen.lambrecht@tijd.be

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud