Spadel: barre zomer en crisis wegen op verkoop

ceo Spadel Marc du Bois (foto Lieven Van Assche)

De water- en frisdrankengroep Spadel heeft in het derde kwartaal geleden onder het slechte zomerweer en de economische en financiële crisis. De vergelijkbare omzet bleef weliswaar stabiel, maar de marges stonden fors onder druk. Spadel bevestigt dan ook voor 2008 een 'duidelijk lager' operationeel resultaat dan in 2007 te verwachten.

(tijd) - In het derde kwartaal daalde de omzet van Spadel met 1,5 procent tegenover dezelfde periode van 2007. Als geen rekening wordt gehouden met Spontin, een activiteit die op 1 augustus 2007 werd verkocht, bleef de omzet stabiel. Spadel had sterk te lijden onder de barre weeromstandigheden tijdens de voorbije zomer. Bovendien zet de economisch en financiële crisis druk op het gezindsbudget, zodat de consument de aankoop van gebotteld plat water drastisch heeft teruggeschroefd.

Over de eerste negen maanden kampt Spadel met een omzetdaling van 6 procent tegenover 2007. Bij vergelijkbare perimeter bedraagt de daling 3,7 procent.

In België is de markt van het gebotteld water in de eerste negen maanden van het jaar met 3 procent gekrompen. Spa wist stand te houden, maar Bru zag zijn marktaandeel licht dalen. In Nederland wist Spa zijn marktaandeel te versterken in een licht dalende markt. In Frankrijk ging het luxewater Wattwiller opnieuw met 6 procent achteruit. In Groot-Brittannië gaat het Welshe mineraalwater Brecon Careg vooruit in een 4 procent krimpende markt.

Spadel heeft bovendien te lijden onder margedruk. De bruto exploitatiemarge wordt in belangrijke mate beïnvloed door significante prijsstijgingen van grondstoffen als sappen en aroma's (gemiddeld met meer dan 40%), van verpakkingen (+6%) en elektriciteit (+5%). Spadel heeft deze prijsstijgingen slechts ten dele doorgerekend in zijn verkoopprijzen.

'Rekening houdend met de huidige economische omstandigheden kan de groep Spadel niet anders dan zijn vooruitzichten op een operationeel resultaat in 2008 dat duidelijk lager ligt dan in 2007, bevestigen', aldus het persbericht. Spadel 'mobiliseert al zijn krachten' om de dalende conjunctuur het hoofd te bieden en neemt alle nodige maatregelen om de doelstellingen qua exploitatieresultaat en operationele marge te behalen. De balans van Spadel blijft wel stevig, dankzij een belangrijke kaspositie, een zeer laag schuldenpeil en een solvabiliteitsratio van om en bij de 50 procent.

Koen Lambrecht

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud