Aandeel Agfa-Gevaert klimt fors na aankondiging herstructurering

Agfa-Gevaert wil tegen 2008 de kosten jaarlijks met ongeveer 250 miljoen euro verminderen. Over mogelijk jobverlies is nog niets bekend. Op Euronext Brussel noteert het aandeel rond 15.00u 9,01 procent hoger.

(tijd) De beeldvormingsgroep wil die besparingen voornamelijk doen in de algemene diensten en in de traditionele producten over alle businessgroepen en alle regio's. Dat zegt het bedrijf in een persbericht.

Om die besparingen te verwezenlijken verandert Agfa-Gevaert ook zijn structuur. De groep heeft beslist zich in drie onafhankelijke businessgroepen op te splitsen: Graphics, HealthCare en Materials. De nieuwe entiteit Materials zal alle activiteiten voor filmproductie en de nicheproducten van Specialty Products groeperen en zal worden gepositioneerd als een onafhankelijke leverancier van film en aanverwante producten. 'Deze structuur zal elke businessgroep de maximale flexibiliteit verlenen voor de implementatie van hun groeistrategie en hen in staat stellen de kosten verder te verminderen in functie van de snelwijzigende marktomstandigheden', zegt het bedrijf.

Banenverlies

Of de plannen van Agfa-Gevaert ook zullen leiden tot fors banenverlies is niet duidelijk. Het bedrijf houdt deze ochtend ook een bijzondere ondernemingsraad. Volgens Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg gaat Agfa-Gevaert zeer zwaar snijden in zijn personeelsbestand door afdankingen of massale outsourcing.

Volgens verschillende bronnen zal de directie van Agfa-Gevaert een diepgaand herstructureringsplan aankondigen, waarbij 'alleen al in Mortsel evenveel jobs zullen sneuvelen als destijds bij Bell', aldus een bron. Drie jaar geleden werden ruim 1.000 werknemers afgedankt bij de telecomgroep Bell-Alcatel. Het plan zou wereldwijd nog pijnlijker zijn en vooral de grafische divisie treffen.

Andere bronnen van de kranten stelden gisteravond dat een herstructureringsplan hoe dan ook op komst is, maar dat het in hoofdzaak zal gaan om verregaande outsourcing van de centrale directie, met diensten zoals boekhouding, logistiek en onderhoud. In dat geval zou een groot deel van de jobs via andere bedrijven toch overeind kunnen blijven.

Vorige maand nog liet gedelegeerd bestuurder Marc Olivie weten dat de kosten moesten worden gedrukt en dat afdankingen niet uit te sluiten waren.

De prijsstijgingen voor aluminium en vooral zilver zorgden in het eerste kwartaal van 2006 voor 21 miljoen euro extra kosten. Eind vorig jaar zette Agfa als reactie op de hoge grondstofprijzen reeds een aantal selectieve prijsverhogingen in gang. Eerder dit jaar volgde de aankondiging van een algemene prijsverhoging, met een tiental procent, voor de grafische producten.

Olivie voegde er toen ook aan toe dat een versterking van het kostenbesparingsplan werd onderzocht. Eind 2004 lanceerde Agfa een plan om de verkoop- en administratiekosten terug te dringen van 26 tot 22 procent van de omzet door onder andere meer dan 1.000 jobs te schrappen. In het eerste kwartaal gingen die kosten echter opnieuw de hoogte in.'Daar zijn we niet tevreden mee en we zullen alle mogelijke maatregelen bekijken om de kosten substantieel te verminderen', zei Olivie toen.

Drie onafhankelijke entiteiten

Agfa-Gevaert zegt in het persbericht dat de aangewezen structuur voor elke businessgroep begin 2007 zal worden gedefinieerd. Agfa-Gevaert NV zal opereren als de holdingmaatschappij van de drie onafhankelijke entiteiten.

'De drie businessgroepen: Graphics, HealthCare en Materials, zijn actief in zeer competitieve omgevingen die gekenmerkt worden door een daling in sommige traditionele filmmarkten en door zeer scherpe prijsstijgingen van de grondstoffen. De onafhankelijkheid van de groepen zal elk van hen de nodige flexibiliteit verlenen om, in functie van de snelwijzigende marktomstandigheden, met succes hun groeistrategie uit te voeren, hun concurrentiële positie te versterken en de kosten onder controle te houden', zegt het bedrijf.

Gedurende de volgende twee maanden zullen gerichte acties voor het stroomlijnen van de onderneming en voor het realiseren van de kostenbesparingen worden uitgestippeld. Deze plannen zullen eind augustus worden voorgesteld en zullen in overeenstemming zijn met de verschillende strategieën en investeringsplannen van de businessgroepen.

Voorts zegt het bedrijf dat Agfa Graphics zich tot doel stelt om tegen 2008 een omzet van 1,9 miljard euro te realiseren. Agfa HealthCare wil tegen 2008 een omzet van minstens 1,7 miljard euro verwezenlijken. Op een zelfstandige basis, met inbegrip van de omzet aan Agfa Graphics en Agfa HealthCare, zal Agfa Materials een omzet van 700 miljoen euro realiseren.

'Het creëren van drie onafhankelijke businessgroepen met een gestroomlijnde kostenstructuur zal aan elke groep de beste kansen en de nodige middelen geven voor de versterking van hun leidinggevende positie in hun respectieve markten. Dit plan is van het grootste belang voor onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders', besluit Olivie in het persbericht.

Foto: Belga

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud