Aandeel Mobistar sluit ruim 8 % hoger

(tijd) - Het aandeel Mobistar klom donderdag 4 euro of 8,16% hoger tot 53 euro. De telecomgroep Mobistar maakte woensdag na beurstijd sterke jaarresultaten bekend.

De telecomgroep Mobistar boekte in 2003 een nettowinst van 227,4 miljoen euro of 3,64 euro per aandeel. Dat is een stijging met 122 procent ten opzichte van de 102,4 miljoen euro of 1,64 euro per aandeel van 2002.

Voor 2004 stelt Mobistar een tweecijferige groei van de omzet voorop. De winst per aandeel zal slechts licht stijgen, omdat de groep dit jaar voor het eerst belastingen zal moeten betalen.

De bedrijfskasstroom of EBITDA kwam uit op 434,7 miljoen euro, een stijging met 37,2 procent op jaarbasis. Hierdoor bedraagt de EBITDA-marge 39,6 procent, tegen 33,5 procent een jaar eerder. Mobistar haalt nog steeds het gros van zijn inkomsten uit de mobilofonie. Deze activiteit levert ook de grootste marge. De EBITDA bedraagt er 422,8 miljoen euro of een marge van 41,9 procent, tegen 313,7 miljoen euro of een marge van 35,7 procent in 2002.

Vaste telefonie levert een EBITDA van 11,9 miljoen euro. Een jaar eerder was dit slechts 3,1 miljoen euro. De marge verbeterde in deze activiteit van 4,2 procent tot 12,8 procent. De vaste telefonie zorgde met een EBIT of bedrijfswinst van 3,6 miljoen euro voor het eerst voor een positieve bijdrage tot de bedrijfswinst. De groep wil hier op nettovlak in 2004 ook winstgevend zijn. In 2003 was er een nettoverlies van 1,4 miljoen euro.

Mobistar gebruikte in 2003 de volledige vrije kasstroom van 307,8 miljoen euro om de schulden af te bouwen. Hierdoor daalde de nettoschuld het afgelopen jaar 43 ^procent van 717 miljoen euro tot 407 miljoen euro. De meeste analisten hadden verwacht dat Mobistar de nettoschuld zou hebben afgebouwd tot ongeveer 460 miljoen. euro.

'De hoge free cash flow in onder meer te danken aan de ongewilde lagere investeringen, vooral in het eerste half jaar, en vanwege de stijging in het werkkapitaal. Dit laatste is evenwel niet structureel, aangezien een aantal grote klanten ons in December onverwacht vervroegd heeft betaald', legde financieel directeur Martine Verluyten uit.

Voor 2004 verwacht Mobistar een tweecijferige groei van de omzet. Desgevraagd zei de groep dat deze groei niet meer dan 50 procent zal bedragen. De ebitda-marge zal uitkomen boven 40 procent. Gedelegeerd bestuurder Bernard Ghillebaert denkt dat tegen eind 2004 de marktpenetratie van actieve kaarten 79 procent bedraagt, tegen 75,6 procent eind 2003. De groep houdt rekening met een hardere concurrentie, onder meer vanwege Proximus, waarvan moeder Belgacom in de eerste helft van het jaar naar de beurs trekt.

Ondanks de harde concurrentie verwacht Mobistar marktaandeel te kunnen blijven winnen en gaat de groep uit van een stijging van de winst per aandeel. Deze stijging zal evenwel slechts licht zijn, omdat de groep dit jaar voor het eerst in haar bestaan belastingen moet betalen. Dat maakt dat de groep verwacht 'een aanbeveling te kunnen doen om een dividend te betalen op basis van de resultaten van 2004'.

Het dividend en de te betalen belastingen maken dat Mobistar dit jaar niet meer de volledige kasstroom kan gebruiken om de schuld af te bouwen. Een even grote afbouw als in 2003 zit er dus niet in. Toch blijft schuldafbouw een prioriteit van de groep. Mobistar onderhandelt met moeder France Télécom om een achtergestelde lening van 234,4 miljoen euro om te zetten in een gewone lening op lange termijn. De groep verwacht de onderhandelingen hierover snel te kunnen afronden. Deze omzetting levert een besparing op van 100 basispunten.

Mobistar verwacht dit jaar voor 140 à 160 miljoen euro te investeren, vooral in de uitbreiding van het netwerk. Een naamswijziging in Orange is niet voorzien voor dit jaar. De groep zei tenslotte ook nog dat de aandeelhoudersstructuur van de groep stabiel is. France Télécom is met een belang van 50,8 procent de hoofdaandeelhouder. Telindus heeft 4,6 procent in handen, Bruficom 4,1 procent en de rest is free float.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud