Akzo Nobel voldoet aan verwachtingen in derde kwartaal

(tijd-nieuwslijn) - Akzo Nobel heeft in het derde kwartaal van 2005 een winst exclusief bijzondere baten en lasten behaald van 200 miljoen euro. Dit heeft het Nederlandse chemie-, coatings- en farmacieconcern bekendgemaakt. Een jaar eerder bedroeg de winst exclusief bijzondere baten en lasten 202 miljoen.

Inclusief bijzondere baten en lasten lag de nettowinst op 175 miljoen tegen 510 miljoen een jaar eerder. Per aandeel lag de winst op 0,61 tegen 1,78 euro in het derde kwartaal van 2005. Analisten gepolst door Betten Beursmedia News hadden gemiddeld gerekend op een winst van 171 miljoen. De Betten-consensus bestond uit de taxaties van acht effectenhuizen, waarbij de verwachtingen uiteenliepen van 135 miljoen tot 226 miljoen.

Het concern houdt vast aan zijn eerdere verwachting voor dit jaar. Akzo Nobel streeft naar een nettojaarresultaat in de orde van grootte van 2004, op IFRS-basis ongeveer 800 miljoen. Deze verwachting is exclusief bijzondere lasten, juridische kosten voor onder meer antitrustzaken, de opbrengst uit desinvesteringen, de gevolgen van de nieuwe Nederlandse pensioenregeling en de schikkingsovereenkomst met Barr.

Het concern keert over 2005 een interim-dividend uit van 0,30 euro. Dat is gelijk aan het interim-dividend over het voorgaande jaar en conform de verwachting van analisten. Akzo Nobel heeft sinds 2000 het dividend niet verhoogd. Jaarlijks keert Akzo Nobel 1,20 euro dividend uit, waarvan 0,30 euro als interim-dividend.

De omzet van Akzo Nobel in het derde kwartaal kwam uit op 3,299 miljard, een stijging van 6,0% ten opzichte van de 3,112 miljard vorig jaar. Autonoom lag de groei op 5,0%. Analisten gingen uit van 3,258 miljard. Inclusief inmiddels verkochte activiteiten lag de omzet een jaar eerder op 3,222 miljard.

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere baten en lasten kwam uit op 315 miljoen, tegen 339 miljoen een jaar eerder. Voor het bedrijfsresultaat voorzagen analisten gemiddeld 307 miljoen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud