Amerikaanse investeerders mijden België steeds vaker

(tijd) - België verliest zienderogen terrein als bestemming voor Amerikaanse investeringen. Ons land tuimelde in acht jaar tijd van een vijfde naar een tiende plaats op 15 EU-lidstaten. De achteruitgang is slechts te stoppen met drastische maatregelen zoals een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 15 procent, zei voorzitter Leonard Schrank van de Amerikaanse kamer van koophandel tijdens een parlementaire hoorzitting. Dat bericht De Tijd.

De Amerikaanse kamer van koophandel (Amcham) hing tijdens een hoorzitting voor de verenigde kamercommissies Financiën en het Bedrijfsleven een somber beeld op van de aantrekkelijkheid van België als investeringsland. 'Wij hebben nochtans een visie om van België het aantrekkelijkste land voor Amerikaanse investeringen te maken op het Europese continent', zei voorzitter Leonard Schrank. Deze visie blijkt vooral fiscaal en sociaal gekleurd te zijn.

De Belgische positie als investeringsland is tussen 1995 en 2003 erg verslechterd, legde Amcham-directeur Marcel Claes uit. De Amerikaanse directe investeringen in België stegen in die periode met 38 procent tegen gemiddeld 180 procent voor het Europa van de vijftien. Dat bracht België van de vijfde naar de tiende plaats op 15 (oude) lidstaten. Luxemburg groeide met ruim 1.000 procent en Nederland zit met een groei van 325 procent koploper het Verenigd Koninkrijk (+156%) steeds dichter op de hielen.

'België heeft nood aan een moedige daad naar het voorbeeld van Ierland', zei Schrank. Een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting van 34 naar 15 procent zal een stroom Amerikaanse en andere buitenlandse investeringen opleveren. Het kortstondige budgettaire verlies zal daardoor na korte tijd ruimschoots worden goedgemaakt. KB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud