Arcelor: halfjaarwinst gevierendeeld

(tijd-nieuwslijn) - De Frans-Luxemburgs-Spaanse staalfusiegroep Arcelor zag in het eerste halfjaar 2002 de nettowinst terugvallen tot EUR 93 miljoen. Dat is amper een kwart van het resultaat in de eerste zes maanden van 2001 (EUR 369 miljoen). Per aandeel viel de nettowinst terug tot EUR 0,20, van EUR 0,77.

De omzet van Arcelor daalde van EUR 14,314 miljard tot EUR 13,705 miljard. Bij vergelijkbare perimeter was er een vermindering met 4%, zegt de groep in een persbericht. Het zwaartepunt van de verkoop blijft in Europa liggen (75%), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (12% en 5%).

Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 341 miljoen, tegen EUR 611 miljoen een jaar eerder. In het tweede kwartaal was er echter een opvallende verbetering, want de bedrijfswinst steeg in die periode tot EUR 274 miljoen, tegen EUR 67 miljoen in het eerste kwartaal.

Het nettoresultaat van EUR 93 miljoen is de som van een verlies van EUR 22 miljoen in het eerste kwartaal en een winst van EUR 115 miljoen in het tweede kwartaal.

Arcelor verwacht voor de toekomst "een positieve evolutie van haar resultaten", dankzij een betere afstemming van de productievolumes een gevoelige verbetering van de productenmix. Concrete cijfers of termijnen noemt de staalgroep niet.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud