Ascencio lijdt boekhoudkundig verlies in eerste kwartaal

Het retailpark in Jemappes dat in december werd aangekocht

Vastgoedbevak Ascencio heeft de huurinkomsten in het eerste kwartaal met 8,9 procent zien stijgen. Toch rapporteert de groep een negatief nettoresultaat door boekhoudkundige effecten en een waardevermindering van de vastgoedportefeuille. Dat meldt de vastgoedgroep uit Charleroi in een tussentijdse verklaring.

(tijd) - De huurinkomsten over het eerste kwartaal stegen met 8,9 procent tot 4,5 miljoen euro. Een waardevermindering van de vastgoedportefeuille (-2,7 miljoen euro) en  het negatieve effect van de waardering van schuldinstrumenten op basis van IAS 39 (-4,9 miljoen euro), twee boekhoudkundige effecten, resulteren in een nettoverlies van -5,3 miljoen euro.

Dividend mogelijk in gevaar

Door die boekhoudkundige effecten zou het dividend wel eens in gevaar kunnen komen, zo meldt de vastgoedbevak. De gevolgen van de mark-to-market-waardering van de vastgoedportefeuille en de financiele instrumenten heeft weliswaar geen invloed op de vrije kasstromen van de onderneming, maar wel op de nettoactiefwaarde (totaal van de activa min schulden en voorzieningen). Zakt deze nettoactiefwaarde onder het gestorte of opgevraagde kapitaal, dan verbiedt de vennootschapswetgeving de uitkering van een dividend.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille groeide in het eerste kwartaal met 2,8 procent tot 259,6 miljoen euro, vooral dankzij de aankoop van de Primo-winkels en een retailpark in Jemappes. De bezettingsgraad steeg licht tot 94,48 procent, het brutorendement nam eveneens licht toe tot 6,98 procent. De schuldgraad liep het voorbije kwartaal op tot 49,09 procent.

Stijn Demeester

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud