Baggeractiviteiten drijven winst CFE op

De bouwgroep CFE heeft over het boekjaar 2008 een omzet van 1.728 miljoen euro gerealiseerd. Dat is licht hoger dan de eigen verwachting en 17,8 procent meer dan in het vorige boekjaar. De nettowinst steeg 13,5 procent tot 70 miljoen euro. CFE zag ook het orderboek aandikken met 25 procent tot 2.327 miljoen euro per 31 december 2008. Veel was te danken aan de prestaties van baggerdochter DEME.

(tijd) - CFE verwacht dat het hoge niveau van het orderboek eenzelfde activiteitsniveau in 2009 moet toelaten. 'Dit ondanks het onzeker klimaat, voornamelijk in de pool gebouwen', stelt de groep. Dat onzekere klimaat leidt er wel toe dat CFE een daling van de operationele marges in het vooruitzicht stelt.

CFE stelt voor een brutodividend van 1,2 euro, gelijk aan dat uit 2007, uit te keren aan de aandeelhouders wat neerkomt op een winstuitkering van 15,7 miljoen euro. 

Baggerwerken

De stijging van het nettoresultaat is voor een groot deel op het conto te schrijven van de baggerdochter DEME, waarin CFE samen met investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren elk voor de helft in participeert. Het orderboek van het baggerbedrijf bereikte 2.192 miljoen euro eind 2008 dankzij een aantal belangrijke orders. Zo haalde DEME onder andere de verbreding van het Panama-kanaal binnen, de uitbreiding van de kolenhavens van Newcastle en het AMORAS-project te Antwerpen. Het nettoresultaat van DEME  bedroeg in 2008 114,8 miljoen euro tegenover 90,2 miljoen euro in 2007.

Vermindering 'gebouwen'

Het orderboek van de bouwactiviteiten maakt met 1.110 miljoen samen met de baggerwerken het gros van het totaal uit, voornamelijk dankzij het binnenhalen van drie grote bouwcontracten, de Coentunnel in Nederland, de bouw van de spoortunnel te Delft (beide in consortium) en de Liefkenshoekspoortunnel, waarvoor CFE via dochter MBG voor een vierde van de werken verantwoordelijk is. In de pool 'bouw' merkte CFE wel een vermindering van de orders in gebouwen, wat gecompenseerd werd door de stijging van de burgerlijke bouwkunde contracten.

CFE maakt gewag van een versteviging van de marges voor de bouwactiviteiten in de loop van het jaar, maar zag deze stijging tegengewerkt door extra verliezen op een belangrijke bouwwerf in Luxemburg. Dat resulteerde in een nettowinst van 5,6 miljoen euro. In 2007 boekte CFE een nettowinst van 7,1 miljoen euro.

Contrasten

Wat betreft de pool vastgoedontwikkeling en -beheer spreekt CFE over een jaar van contrasten. Vooral het tweede halfjaar werd getroffen door verslechterde marktomstandigheden. In de loop van het boekjaar besloot de groep de operaties nog strikter te selecteren teneinde de blootstelling aan risico's te beperken. Het orderboek voor dit segment bedroeg begin 2009 8,5 miljoen euro tegenover 9,9 miljoen vorig jaar. Over het voorbije boekjaar werd nog een omzet van 37,4 miljoen euro gerealiseerd. Het nettoresultaat van de pool kwam uit op 6,9 miljoen euro (12 miljoen euro in 2007).

De pool multitechnieken tenslotte zag het orderboek groeien tot 112,1 miljoen euro. De nettowinst steeg tot 6,2 miljoen euro tegenover 2,6 miljoen euro in 2007 door een aantal overnames.

De financiƫle structuur van de groep blijft zich verstevigen met een toename van het eigen vermogen van 45,3 miljoen euro tot 368,2 miljoen euro. De schuldgraad daalde tot 22 procent tegen 24 procent in 2007. De netto financiƫle schuldenlast bedroeg eind december 133,5 miljoen euro tegenover 103 miljoen euro eind 2007. CFE beschikt over niet-gebruikte langetermijnkredietlijnen ter waarde van 100 miljoen euro.

Stijn Demeester

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud