Banimmo bekent vandaag kleur

Het vastgoedbedrijf Banimmo maakt vandaag zijn standpunt bekend tegenover 'het ongekend private tegenbod' van het Franse GE Real Estate op het certificaatgebouw van North Plaza. Dat standpunt komt er nog voor het bod van Banimmo op North Plaza vanavond verstrijkt. Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf is gespecialiseerd in herpositionering en herontwikkeling.

De KBC-beheerders lieten verstaan dat ze het bod van Banimmo te laag vonden. De bank-verzekeraar is bovendien niet enkel beheerder van het gebouw, het bezit ook 20 procent van de certificaten. Haar beheerders hebben in de voorbije weken de contacten met GE Real Estate France aangezwengeld. Dat leidde op 18 december tot de aankondiging van een niet-bindend bod van GE Real Estate France op het gebouw en niet op het certificaat. Dat is een groot verschil. Dat bod kan snel en eenvoudig gebeuren en de beheerders hoeven de details niet bekend te maken. Het zal uiteindelijk wel een buitengewone vergadering van certificaathouders zijn die zich over het bod uitspreekt, tenminste indien de beheerders dat wensen.

Inmiddels is er een bindend bod waarbij over de opschortende voorwaarden tussen de raad van bestuur en GE Real Estate France wordt onderhandeld. De aanvulling op de memorie van antwoord door de CBFA is op 24 december goedgekeurd.

Banimmo staat voor een moeilijke keuze. Het weet niet precies hoeveel het meer moet bieden om een aantrekkelijker voorstel te doen dan GE. Het moet kleur bekennen. Vecht het verder om het gebouw te kunnen renoveren of strijkt het een meerwaarde op door de binnengehaalde certificaten te verkopen aan GE Real Estate France? De woordvoerster van de CBFA benadrukt dat elke 'certificaathouder' vandaag over voldoende informatie beschikt en een schorsing van het certificaat niet aan de orde is. 'Iedereen is op de hoogte van het feit dat er een bindend hoger bod is waarbij nu over de opschortende voorwaarden wordt onderhandeld. Dat is voldoende. Zelfs wie zijn aandelen al aan Banimmo heeft toevertrouwd, kan tot het einde van dat bod op zijn beslissing terugkomen.' Dat betekent tot en met vandaag, tenzij Banimmo beslist het bod te verlengen. DS/PLU

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud