Banimmo ziet huurinkomsten fors stijgen

De vastgoedontwikkelaar Banimmo heeft in de eerste zes maanden van 2009 de nettohuurinkomsten met 31 procent zien stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Deze hogere inkomsten weerspiegelen zich echter niet in het nettoresultaat, dat bijna 6 miljoen euro negatief is. Veranderingen in de waardering van participaties en vastgoed zijn daar debet aan. Voor het hele jaar mikt Banimmo op een bedrijfsresultaat in lijn met vorige jaren.

(tijd) - Banimmo boekte in het eerste halfjaar voor 8,3 miljoen aan nettohuuropbrengsten, tegenover 6,4 miljoen euro een jaar eerder. De groei is zowel te danken aan de verdere verhuur van bestaande ruimten als aan de verhuring van gebouwen die vorig jaar werden verworven en nu voor 100 procent meetellen. Banimmo wijst erop dat de nettohuurinkomsten van het eerste halfjaar niet mogen geëxtrapoleerd worden naar het tweede halfjaar.

De bedrijfswinst (ebit) valt echter sterk terug, van 6,7 miljoen euro tot 1,9 miljoen euro. Dit is grotendeels te wijten aan de negatieve bijdrage van vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast, met name Montea, Jardin des Quais (Bordeaux), Conferinvest en The Loop.

De financiële kosten kwamen hoger uit dan een jaar voordien, nl. op 3,8 miljoen euro tegenover 2,8 miljoen euro. Banimmo merkt ook op dat in het eerste halfjaar geen enkel vastgoed werd verkocht, tengevolge van een zwakke markt. Het geconsolideerd nettoresultaat duikt voor bijna 6 miljoen euro in het rood, waar er vorig jaar nog 2,2 miljoen euro winst was. Het nettoresultaat wordt sterk beïnvloed door correcties van de reële waarde op de vastgoedportefeuille (8,3 miljoen euro) en op de dekkingsinstrumenten (1 miljoen euro).

Het tweede halfjaar wordt echter doorslaggevend voor het jaarresultaat, beklemtoont Banimmo, vanwege de transacties die na 30 juni werden gesloten of er nog aan komen. Zo heeft Banimmo begin juli het gebouw Atlantic House overgedragen aan een groep Belgische privé-investeerders via de uitgifte van vastgoedcertificaten. Op deze transacties van 30,8 miljoen euro wordt een meerwaarde gerealiseerd. Het bedrijf heeft ook een renovatiecontract gesloten in Evere en intentie-overeenkomst getekend voor een winkelcomplex in het centrum van Parijs. Als twee lopende overdrachtoperaties gefinaliseerd worden, denkt Banimmo qua bedrijfsresultaat (ebit) het niveau van de vorige jaren te kunnen bereiken.

KL

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud