Advertentie

Banken vinden wapenhandel niet onethisch

(belga) - De Belgische Vereniging van Banken is geen voorstander van een nationale code voor ethische kredietverlening en al evenmin wil ze dat de overheid de banken verplicht om informatie te verschaffen over haar beleggingen en kredietverleningen in de wapenindustrie. Wapenhandel is op zich niet onethisch, vindt de BVB.

Netwerk-Vlaanderen maakte woensdag bekend dat vijf grote banken in België 1,5 miljard dollar investeren in wapenbedrijven. Samen met de vredesbewegingen Vrede vzw en Forum voor Vredesactie eist Netwerk-Vlaanderen dat de banken die participaties stopzetten en dat ze informatie verschaffen over hun beleggingen.

Secretaris-generaal Jacques Zeegers van de Vereniging van Banken (BVB) is daar niet voor te vinden. In een reactie aan Belga merkt hij op dat wapenproductie en -handel op zich niet onethisch zijn. Wapens zijn noodzakelijk, stelt hij, en het is aan het parlement en de regering en niet aan de banken om te bepalen aan welke landen wapens mogen geleverd worden of wie wapens mag produceren.

Zeegers vindt een nationale ethische code niet nodig. De partij Spirit pleitte woensdagmorgen voor een dergelijke "Nationale Code Ethische Kredietverlening" omdat de banken een belangrijke financiële macht hebben. Spirit wil minister van Financiën Didier Reynders daarover interpelleren. Maar Zeegers wijst er op dat veel banken reeds een ethische code hanteren en dat de eerste ethische regel er in bestaat de wet toe te passen.

Ook de banken verplichten aan hun klanten informatie te verstrekken over de beleggingen, ziet Zeegers niet zitten. Banken zijn tegenover hun klanten gehouden aan een discretieplicht. De bank kan niet zomaar de gegevens over kredietverstrekkingen openbaar maken, merkt hij op. De klanten weten dat trouwens wel. Alle grote banken beleggen geld in grote bedrijven, de klant moet dus wel weten dat daar ook wapenproducenten bijhoren, luidt het.

Wie het daar moeilijk mee heeft, kan volgens Zeegers nog altijd ethisch bankieren. De klant heeft die keuze. Maar Zeegers merkt op dat maar weinig burgers ook effectief die keuze maken, minder dan 1 procent van het totaal, aldus Zeegers.

Zeegers merkt tot slot ook op dat de 1,5 miljard dollar waarvan sprake is een zeer beperkt deel is van het totaal aantal beleggingen die de banksector jaarlijks doet. Op een totaal van 600 miljard euro uitstaande kredieten is 1,5 miljard dollar maar een peulschil. Bovendien wordt dat geld geïnvesteerd in het hele bedrijf, dat vaak meer activiteiten heeft dan louter defensie. Het gaat hier om 0,10 procent van alle beleggingen, aldus nog Zeegers.

20516679

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud