BBM ziet de nettowinst over 2001 met 67% stijgen

(tijd-nieuwslijn) - De Belgische BetonMaatschappij (BBM) zag over 2001 de nettowinst met 67% stijgen. Ook de bedrijfswinst ging fors hoger, terwijl de omzet nagenoeg stabiel bleef. Het management liet zich niet verleiden tot concrete vooruitzichten voor het lopende jaar. In september wordt wellicht een aandelensplitsing doorgevoerd.

BBM zag vorig jaar de nettowinst met 67% stijgen tot EUR 25,9 miljoen. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers in september mikte de groep nog op een stabiele nettowinst. De bedrijfswinst ging 56% hoger tot EUR 34,5 miljoen. Nochtans steeg de omzet slechts met 2% tot EUR 961,5 miljoen. De raad van bestuur zal een brutodividend van EUR 32 voorstellen. Dat is een stijging met 34% ten opzichte van vorig jaar.

De hogere winst is aan verschillende factoren te danken. Voorzitter Paul De Meester wees erop dat vooral de activiteiten in de Verenigde Arabische Emiraten in het najaar van 2001 verrassend sterk waren. In september werd in de nasleep van de terroristische aanslagen nog gevreesd voor een terugval van de activiteit. De winst werd ook positief beinvloed door de terugname van een aantal provisies. Zo is BBM tot een akkoord gekomen met de Belgische fiscus, waardoor de hiervoor aangelegde provisie gedeeltelijk kon worden teruggenomen. "Bepaalde werken zijn ook veel beter verlopen dan we aanvankelijk hadden gedacht, waardoor we ook daarop provisies konden terugnemen", stelde gedelegeerd bestuurder Gerard van Acker.

Over het lopende jaar blijft het management van BBM liever vaag. "We hopen om even goede resultaten als vorig jaar te kunnen voorleggen, zelfs als de economie toch niet heropleeft", zei van Acker. "Iedereen gaat uit van een snelle economische heropleving, maar bij onze klanten zien we toch nog onzekerheid over het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen", voegde hij eraan toe.

Het is vooral uitkijken naar de activiteiten van de bouwdochter Besix die 92% van de omzet voor haar rekening neemt. "We vertrekken voor Besix van hetzelfde budget als vorig jaar. Het orderboek is nu voor EUR 850 miljoen gevuld, wat vergelijkbaar is met vorig jaar", stelde Johan Beerlandt, de gedelegeerd bestuurder van Besix. Hij voegde eraan toe dat Besix uitkijkt naar overnames, maar dat er geen concrete dossiers op tafel liggen.

BBM is nog steeds van plan om een aandelensplitsing door te voeren. "Wellicht gebeurt dit in september. Mogelijk splitsen we het aandeel in 20", zei van Acker. Een aandeel BBM kost nu EUR 650. De koers van BBM ging in maart trouwens opvallend sterk de hoogte in. Begin maart kostte het aandeel nog minder dan EUR 550. Volgens Paul De Meester herontdekken de beleggers BBM.

03/2860425

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud