Advertentie
Advertentie

Bedrijven worden nog amper gecontroleerd door fiscus

(tijdnet) - Volgens Marc Nijs van de christelijke ambtenarenbond CCOD worden de Belgische bedrijven momenteel nog minder gecontroleerd dan enkele jaren geleden. Dat komt door het grote tekort aan personeel.

Dat onlangs een grote fraude gemeld werd bij een Antwerpse transporteur die jarenlang Poolse chauffeurs tegen een hongerloon liet werken, verwondert de ambtenarenvakbonden niet.

'Nergens zijn de mazen van het net zo groot als in Antwerpen. Malafide bedrijven vestigen zich massaal in deze regio, omdat er nauwelijks een fiscale controle bestaat', zegt Nijs in de Gazet van Antwerpen.

Hoewel de regering altijd beweert dat de strijd tegen de fiscale fraude een prioriteit is, gebeuren als gevolg van de besparingen steeds minder controles. Er is immers een chronisch gebrek aan geschoold personeel en bovendien is er een grote achterstand qua informatica. Dit jaar komen weliswaar 300 nieuwe belastingambtenaren in dienst, maar er vloeien er ook 700 af. Netto is er dus een vermindering van het personeelsbestand.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud