Bekaert boekt 10 procent hogere omzet in 2005

(tijd-nieuwslijn) - De specialist in geavanceerde metaalverwerking Bekaert heeft in het boekjaar 2005 een geconsolideerde omzet gerealiseerd van 1,914 miljard euro. Dat is een stijging met 10 procent in vergelijking met 2004. In 2006 streeft Bekaert ernaar, ondanks de terugval die zich in 2005 in Europa en Noord-Europa voordeed, zijn positie in alle bedrijfssegmenten en regio's te handhaven.

Van de 10 procent groei van de geconsolideerde omzet was 8 procent te danken aan organische groei, 1 procent aan wijzigingen in de bedrijfsomvang en 1 procent aan wisselkoersfluctuaties.

De afdeling geavanceerde draadproducten zag de geconsolideerde omzet met 9 procent toenemen tot 1,640 miljard euro. De divisie geavanceerde materialen ging 21 procent vooruit tot 141 miljoen euro en de afdeling geavanceerde deklagen steeg 4 procent tot 133 miljoen euro.

De gecombineerde omzet van Bekaert, die rekening houdt met alle geconsolideerde ondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen, kwam in 2005 uit op 3,085 miljard euro, een toename met 14 procent. De gecombineerde omzet van geavanceerde draadproducten nam met 14 procent toe tot 2,750 miljard euro, die van geavanceerde materialen met 21 procent tot 141 miljoen euro en die van geavanceerde deklagen met 4 procent tot 133 miljoen euro. Daarnaast was er voor 61 miljoen euro verkoop tussen segmenten.

In geavanceerde draadproducten ondervond Bekaert in 2005 nog de weerslag van de volatiliteit op de grondstoffenmarkten. Zowel de grondstofprijzen als de verkoopprijzen lagen gemiddeld hoger dan in 2004. Door voorraadafbouw werd Bekaert geconfronteerd met een vertraging van de vraag. In de mature markten van West-Europa en Noord-Amerika was er een duidelijke verzwakking van de vraag, onder meer vanwege de automobielsector. Bekaert wil zijn positie in Centraal- en Oost-Europa versterken, onder meer in Rusland.

Wat geavanceerde materialen betreft, waar een sterke omzetstijging zichtbaar was, kende Bekaert in de vezeltechnologie een belangrijke doorbraak op het vlak van milieuvriendelijke gasfiltratie. In verbrandingstechnologie presteerden de milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties voor de residentiële sector sterk.

In geavanceerde deklagen was de groei beperkt. In industriële deklagen groeide de activiteit van de diamantachtige deklagen, terwijl de sterk projectgedreven activiteit in sputterproducten een moeilijk jaar kende. De gespecialiseerde filmdeklagen presteerden dan weer sterk, vooral dankzij sterke groei in Azië.

Bekaert geeft geen concrete vooruitzichten voor 2006, maar zegt zijn positie in alle bedrijfssegmenten en regio's te willen bestendigen, ondanks de terugval in Europa en Noord-Amerika in 2005. 'De onderneming zal in nauwe samenwerking met haar klanten verder investeren in onderzoek en ontwikkeling, en ook in de uitbreiding van haar productiecapaciteit voor de verschillende groeimarkten', klinkt het in een persbericht. 'In 2006 zal Bekaert verder wereldwijd proactief inspelen op de sterk wijzigende economische omgeving voor het realiseren van haar strategie van duurzame rendabele groei.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud