Beknopte handleiding bij het lezen van jaarresultaten

Wie als belegger enkel naar de nettowinst kijkt, heeft niet het hele verhaal mee. Het onderste lijntje van de resultatenrekening is zeker van belang, maar afhankelijk van het bedrijf en de sector zeker niet het voornaamste element uit de resultatenrekening.

Vooral sinds de invoering van de internationale boekhoudnormen IFRS in 2007 durft het nettoresultaat van een bedrijf wel eens alle kanten op te zwiepen. De International Financial Reporting Standards verplichten bijvoorbeeld derivaten, waarmee een onderneming zich indekt tegen schommelingen in valuta- of grondstoffenprijzen, te waarderen tegen de reële koersen. Ook belastingen, de afwaardering van voorraden of uitzonderlijke resultaten bepalen mee het nettocijfer.

De factor waarmee het voor een bedrijf en de belegger allemaal begint, is de omzet. Die kan fors beïnvloed worden omdat een bedrijf een ander heeft overgenomen. Denk aan Telenet, dat vorig jaar Interkabel en Belcompany inlijfde. Soms zijn bepaalde afdelingen afgestoten of gewoonweg stopgezet. Zo ziet Solvay er na de verkoop van de farmatak volledig anders uit dan als geconsolideerde chemie- en farmagroep. Daarom geven bedrijven vaak de omzet ‘op vergelijkbare basis’ mee. Bij supermarkten gaat het dan bijvoorbeeld om winkels die meer dan een jaar open zijn.

Wanneer we de operationele kosten aftrekken van de omzet krijgen we de bedrijfswinst, in het jargon de ebit (earnings before interest & taxes). Het cijfer houdt geen rekening met rentelasten of belastingen.

Een ander belangrijk element voor beleggers is de cashflow of kasstroom van een bedrijf. De cashflow geeft de stroom weer van het geld dat binnenkomt bij de onderneming en het geld dat weer buitengaat. Dat begrip is erg ruim. Een positieve cashflow komt onder meer van opbrengsten uit de verkoop van goederen, maar bijvoorbeeld ook van kasinkomsten uit leningen die het bedrijf is aangegaan. Met de cashflow betaalt een bedrijf onder meer de lonen, bestellingen, de rente op zijn kredieten en de investeringen. Het begrip omvat ook de afschrijvingen (waardeverminderingen op bedrijfsmiddelen).

Om het begrip cashflow iets minder ruim te maken en een beter meetinstrument te krijgen voor de operationele gang van zaken, is de bedrijfscashflow belangrijk, in analistentermen ebitda genoemd. De ebitda is wat overblijft na alle uitgaven die nodig waren om de omzet te realiseren. Ruwweg gaat het om de brutowinst van de operationele activiteiten zonder de kosten en opbrengsten van de financiering of de afschrijvingen. In het Engels spreken we over de earnings before interest, taxes, depreciation & amortization, de winst vóór intresten, belastingen en waardeverminderingen. Hoe meer bedrijfscashflow, hoe meer geld een bedrijf kan investeren in groei of hoe meer geld naar de aandeelhouders kan vloeien. Voor de superbelegger Warren Buffett is de evolutie van de bedrijfscashflow het belangrijkste criterium om een aandeel al dan niet te kopen.

Systemat

Een bedrijf met een hoge bedrijfscashflow kan probleemloos de aandeelhouders verwennen, ook al maakt het geen nettowinst. De IT-groep Systemat keert 1 euro per aandeel uit via een kapitaalvermindering, ook al ging het eindresultaat in het rood. Het kapitaal verstevigde immers omdat de bedrijfscashflow vlot bleef stromen. Ook Telenet keert meer uit dan zijn nettowinst omdat het zeker is van een erg stabiele en hoge bedrijfscashflow.

De vrije cashflow ten slotte is de kasstroom die overblijft na alle terugbetalingen van schulden, de uitgaven voor nieuwe investeringen en de veranderingen in het werkkapitaal. Veel bedrijven verminderden in 2009 hun werkkapitaal, zoals de zinkgroep Nyrstar die fabrieken stillegde, of D’Ieteren dat minder auto’s moest leveren en daarom minder werkkapitaal nodig had om die wagens tijdelijk voor te financieren. Ook door sneller geld van hun klanten te innen, kunnen bedrijven hun werkkapitaal verminderen en hun vrije cashflow bijgevolg optrekken. Dat zagen we onder meer bij Barco of Hamon. De vrije cashflow is dus iets minder geschikt om de operationele gang van zaken te meten dan de gewone bedrijfswinst of de bedrijfscashflow.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud