Bois Sauvage realiseert winststijging van 148 procent

(tijd-nieuwslijn) - De holding Bois Sauvage heeft over 2004 een nettowinst geboekt van 57,2 miljoen euro, een stijging van 148 procent tegenover de 23,1 miljoen euro van een jaar eerder. De groep gaat voorstellen over 2004 een brutodividend uit te keren van 8 euro, en ook een nieuw aandeel toe te kennen voor 50 aandelen in bezit. Voor 2005 verwacht de holding een hoger recurrent resultaat en een hogere cashflow ten opzichte van 2004. Dat meldt Bois Sauvage in een persbericht.

Het eindresultaat van 57,2 miljoen euro werd positief beïnvloed door terugnames van nettowaardevermindering van 38 miljoen euro, een gevolg van het beursherstel, en door nettomeerwaarden van 14 miljoen euro. Het resultaat uit kapitaal steeg daardoor van 17,9 miljoen euro naar 52,5 miljoen euro.

Het courant resultaat steeg van 10,7 miljoen euro naar 11,3 miljoen euro. Het recurrent financieel resultaat steeg met 18,6 procent van 11,3 miljoen euro tot 13,4 miljoen euro. De tradingactiviteiten evolueerden sterk, net als de dividenden en de lasten van interesten. Ook de euro-dollar evolutie had een positieve impact. De overige recurrente resultaten gingen achteruit van - 600.000 euro naar - 2,1 miljoen euro. De inkomsten uit verhuur en voorziening liepen terug door de verkoop in 2003 van het belang in het Woluwe Shopping Center in Brussel.

Er waren in 2004 ook voor 4,8 miljoen euro afschrijvingen op goodwill, die vooral betrekking hadden op Groep Fauchon. De Franse verdeler van luxevoedingsartikelen, waarin Bois Sauvage momenteel een belang van 29 procent heeft (voor een waarde van 7,5 miljoen euro), onderging in 2004 een herstructurering.

De intrinsieke waarde van het aandeel Bois Sauvage steeg eind 2004 tot 230 euro, tegenove 190 euro eind 2003. Daardoor kwam de discount eind 2004 uit op 17 procent.

Bois Sauvage deed in 2004 voor 26,7 miljoen euro investeringen. De belangrijkste was het belang van 33 procent dat genomen werd in de financieringsmaatschappij Parfimmo, voor 9 miljoen euro, die op haar beurt een belang van 3 procent heeft genomen in Umicore. Daarnaast gaf de holding in juni 2004 een converteerbare obligatielening uit van 31,50 miljoen euro, die vervalt in 2011 en converteerbaar is tegen 180 euro.

Eind 2004 had Bois Sauvage geen eigen aandelen meer in portefeuille. In het kader van het programma voor de wederinkoop van eigen aandelen dat vervalt en niet hernieuwbaar is, en van de participatie aan de ruilbod van Entreprises et Chemins de Fer en Chine, werden in 2004 13.771 eigen aandelen geregistreerd in de portefeuille. Alle aangehouden aandelen werden op de beurs verkocht of na algemeen overleg tijdens het boekjaar waarover verslag wordt gedaan.

Bois Sauvage gaat aan de jaarvergadering van aandeelhouders voorstellen over 2004 een brutodividend uit te keren van 8 euro, en ook een nieuw aandeel toe te kennen voor 50 aandelen in bezit.

Voor 2005 verwacht Bois Sauvage, zonder een verslechtering van het globale economische klimaat, een verbetering van het recurrente resultaat en van de courante cashflow. De vooruitzichten voor het nettoresultaat zijn afhankelijk van de evolutie van de beursmarkten. De overgang naar de IFRS-boekhoudnormen zal een globaal positef effect hebben van 51 miljoen euro op de het eigen vermogen op 1 januari 2004, waardoor dat zou stijgen tot 257 miljoen euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud