Bom onder LHSP-onderzoek ontmijnd

(tijd) - Het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak van de failliete spraaktechnologiegroep Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) moet niet worden overgedaan. Dat heeft de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) dinsdagavond beslist.

De KI sprak zich uit over een verzoekschrift dat gewag maakte van procedurefouten bij de aanstelling van onderzoeksrechter Henri Heimans eind 2002. Als dat klopt, dreigden alle onderzoeksdaden van de voorbije drie jaar uit het dossier worden gehaald.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besloot in november 2002 het LHSP-dossier weg te halen van de Ieperse onderzoeksrechter, Kristof Vulsteke. Het Gentse parket-generaal had het dossier ter controle voorgelegd aan de KI omdat het ontevreden was over de wijze waarop Vulsteke het onderzoek leidde. Hij werd vervangen door KI-voorzitter/onderzoeksrechter Henri Heimans.

Bij Heimans werd eind augustus echter een verzoekschrift ingediend, met mogelijk zware gevolgen. Op basis van aangehaalde procedurefouten wordt gevraagd dat alle stukken sinds de aanstelling van Heimans uit het onderzoeksdossier worden gehaald. Dat zou betekenen dat alle inverdenkingbrengingen sinds de aanstelling van Heimans, bijna drie jaar geleden, vervallen. Dat zijn er minstens tien, waaronder ook die van Dexia en van drie ex-leden van het interne auditcomité bij LHSP .

Bij de procedure voor de KI zou de 'continuïteit van de zetel' geschonden zijn. Op een zittingsblad van 19 november 2002 wordt een raadsheer vermeld die het arrest van 26 november 2002, waarbij Heimans is aangesteld, niet heeft ondertekend. Dat zou erop wijzen dat de samenstelling van de KI op die twee momenten niet dezelfde was. Om aan een uitspraak te kunnen deelnemen, moet een rechter alle zittingen bijwonen waarop de zaak behandeld is.

Maar de Gentse KI volgde dinsdagavond de vordering van het parket dat de andere naam op het zittingsblad, slechts een 'verschrijving' was, die nu wordt rechtgezet.

LB/NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud