'Bouw in recessie'

'Alles wijst er op dat de bouw in het eerste kwartaal van dit jaar in een recessie is beland'. Dat zegt de Confederatie Bouw vrijdag. Gedetailleerde cijfers over het eerste kwartaal zijn er nog niet, maar volgens de bouwfederatie ziet het er niet goed uit. Zo werd de productie in de eerste maanden van dit jaar 'sterk geremd door de strenge winter'. De Confederatie Bouw verwacht ook dat de herstelplannen van de overheid de crisis wel zullen kunnen verzachten, maar niet zullen kunnen compenseren.

(belga) - Hoewel de meeste aannemers eerder een afname dan een toename van het personeel in de sector verwachten, wordt de productie geremd door een gebrek aan arbeidskrachten. Bovendien moet een pak van het bouwpersoneel vervangen worden. Om de werkgelegenheid in de sector op het peil van 2008 te houden, zouden dit jaar 21.000 werknemers moeten gerekruteerd worden.

Volgens de bouwfederatie hangt de werkgelegenheid ook sterk af van de economische toestand en van de herstelplannen van de verschillende overheden. Zo zullen de geplande overheidsinvesteringen vooral vanaf 2010-2011 een impact hebben. Daarnaast wijst de Confederatie Bouw er op dat de tijdelijke verlaging van de btw in de bouw haar doel voorbij dreigt te schieten als de maatregel niet verlengd wordt.

BTW-verlaging

In het kader van de economische herstelmaatregelen besliste de federale regering onder meer om de btw in de bouw te verlagen naar 6 procent op de eerste schijf van 50.000 euro wanneer men in 2009 een nieuwe woning bouwt of aankoopt. Bedoeling is om de activiteiten in de bouwsector aan te zwengelen en zo de economie te ondersteunen. De bouwsector reageerde positief op de maatregel, maar volgens de Confederatie Bouw is de maatregel toch 'te beperkt in de tijd om een effect te ressorteren'.

Volgens de bouworganisatie komt de maatregel nu vooral ten goede aan de bouwheren die vorig jaar al hadden beslist om bouwwerken uit te voeren. Wie nu nog van het verlaagde btw-tarief wil genieten, zal zich moeten haasten. De concretisering van een bouwproject duurt in de meest optimistische gevallen minstens een half jaar. Wie dus nu nog een bouwproject start, komt in de meeste gevallen te laat.

'Zonder verlenging zal de btw-verlaging dus geen stimulans bieden voor projecten die momenteel in een voorbereidingsfase zitten', stelt de Confederatie Bouw.

'Wij dringen er dan ook op aan dat zo snel mogelijk een beslissing wordt genomen om kandidaat-bouwheren die in de loop van de volgende weken of maanden een bouwproject opstarten, nog in aanmerking te laten komen voor de btw-verlaging', besluit de bouwfederatie.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud