CMB: waardering Euronav in prospectus verwacht op 45 procent

(tijd-nieuwslijn) - In het prospectus over het openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav wordt verwacht dat de initiële referentieprijs voor de aandelen Euronav bij de start van de verhandeling zal liggen op 45 procent van de beurskoers van CMB (voor de partiële splitsing) gecorrigeerd voor de aandelensplitsing met factor 5. Dit blijkt uit het prospectus, dat is gepubliceerd op de website van CMB.

De waardering stemt overeen met wat op 26 oktober werd bekendgemaakt. De waardering geldt enkel indien er geen gebeurtenissen plaatsvinden die een belangrijke invloed zouden hebben op de prijs tussen de datum van het prospectus en de start van de verhandeling (op 1 december) op de Eerste Markt van Euronext Brussels.

Op 30 november moet bij CMB een buitengewone algemene vergadering (BAV) zich uitspreken over de partiële splitsing van de tankvaartrederij Euronav. Het is de bedoeling bij de splitsingsoperatie alle activa van Euronav onder te brengen in de bestaande tonnagetaksmaatschappij Euronav nv. Het aandeel-CMB zal worden gesplitst in vijf.

Om de aandeelhouders in de mogelijkheid te stellen de aandelen Euronav te kopen, overwegen de raden van bestuur van CMB en Euronav om op 6 december 2004 een interimdividend van 35 miljoen en 67 miljoen respectievelijk uit te keren aan de CMB en Euronav aandeelhouders. Elke CMB aandeelhouder krijgt hierbij zoals eerder aangekondigd 1 euro bruto per aandeel (na aandelensplitsing door factor 5) en elke Euronav aandeelhouder 1,6 euro bruto per aandeel. De formele beslissing wordt genomen tijdens de raden van bestuur van 30 november.

De partiële splitsing van Euronav is een bijzonder ingewikkelde operatie die in drie fasen verloopt. CMB heeft momenteel, wat Euronav betreft, eigenlijk twee dochters: de tonnagetaksmaatschappij Euronav nv, waarin ook het 50,01%-belang zit in V Plus nv (de maatschappij boven de 4 mammoettankers) alsmede drie VLCC's, en Euronav Luxembourg, waarin alle andere schepen zijn ondergebracht.

In het kader van de splitsing zou de deelneming van CMB in Euronav Luxembourg en een vordering van CMB op Euronav Luxembourg worden overgeheveld naar Euronav nv. Gelijktijdig wordt het aandeel-CMB gesplitst in 5, zodat het maatschappelijk kapitaal dan vertegenwoordigd wordt door 35 miljoen aandelen. Als gevolg van de splitsing krijgen de bestaande aandeelhouders van CMB dus 35 miljoen aandelen, telkens in verhouding tot hun huidige belang in CMB. De huidige 100%-participatie van CMB in Euronav zal verwateren tot 16,7%. In totaal zullen er dus ongeveer 42 miljoen aandelen-Euronav zijn.

CMB wenst dit belang van 16,7% in Euronav niet te behouden en zal daarom een openbaar bod tot aankoop lanceren. Daarbij zullen de aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap aandelen-Euronav kunnen bijkopen. In een eerste fase krijgen zij de kans voor elke 5 aandelen-CMB die zij bezitten, 1 aandeel-Euronav te kopen.

Aandelen die eventueel niet zijn opgenomen, zullen in een tweede fase worden aangeboden aan de aandeelhouders die wel op het bod zijn ingegaan. Zij kunnen de omvang van hun interesse hiervoor te kennen geven en bijkopen tot 30 november. Aandelen die na deze fase eventueel nog overblijven, blijven bij CMB en worden beschouwd als treasury shares.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud