Cofinimmo verhoogt dividend- en winstverwachting

Cofinimmo, 's lands grootste vastgoedbevak, verhoogt zijn dividendverwachting voor het lopende boekjaar. Waar het eerder uitgang van 7,45 euro bruto per aandeel wordt dat nu 7,75 euro per aandeel, 4 procent meer dus. Ook de winstverwachtingen voor 2007 worden opgetrokken.

(tijd) - Cofinimmo baseert zich voor zijn voorspellingen op de resultaten over de eerste negen maanden. De huurinkomsten gingen met 3,1 procent hoger dankzij recente acquisities. Cofinimmo kocht onder meer het RTL House, de kantoren en productiefaciliteiten van RTL. Ook verwierf het negen extra rusthuizen. De bevak heeft inmiddels het vastgoed van 23 rusthuizen in zijn bezit, samen 191,9 miljoen euro waard. De overname van 1.069 InBev-café's is nog niet volledig rond en zit dus nog niet in de resultaten vervat. Ook de aankoop van de sportclub La Rasante zit nog niet in de cijfers.

De gestegen huurinkomsten leidden niet tot een hoger netto courant resultaat (de winst uit de verhuringen). Cofinimmo heeft te kampen met fors gestegen financiële kosten (+40%) door toename van de interestlasten. De bevak heeft ook meer schulden uitstaan. De schuldgraad van de groep bedraagt nu 47,4 procent. De herwaardering van de financiële instrumenten die Cofinimmo gebruikt om zich in te dekken tegen rentestijgingen, had eveneens een negatieve invloed. De netto courante winst kwam zo uit op 58,8 miljoen euro, 5 procent minder dan vorig jaar.

De nettowinst van de bevak kwam wel fors boven het niveau van vorig jaar uit: +46% tot 126,05 miljoen euro. Dit is te danken aan de meerwaarden (36,9 miljoen euro) die Cofinimmo haalde uit de verkoop van gebouwen. Ook de waardestijging van de bestaande portefeuille had een positieve impact.

Op basis van deze resultaten verwacht de bevak dat de netto courante winst, evenwel zonder de impact van de herwaardering van de financiële instrumenten minstens 9 euro per aandeel zal bedragen. Tot nu toe ging de bevak uit van 8,03 per aandeel. Over de eerste 9 maanden was de netto courante winst 6,82 euro per aandeel. Het dividend zou stijgen tot 7,75 euro bruto (+4,7% op jaarbasis). 'We willen onze aandeelhouder laten meeprofiteren van de recente acquisities en diversificatie', vertelt woordvoerster Severine Van der Schueren.

Cofinimmo's portefeuille is momenteel 2,4 miljard euro waard, 1,1 procent hoger dan een jaar terug. Na het afsluiten van het derde kwartaal verkocht de bevak nog zijn erfpactvorderingen die het had op Belliard I-II met een winst van 9,4 miljoen euro.

Dieter Snoeck

dieter.snoeck@tijd.be

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud