Colruyt opgetogen over jaarresultaten

De supermarktketen Colruyt heeft over het boekjaar 2005/2006 (dat op 31 maart werd afgesloten) een nettowinst, deel van de groep, geboekt van 230,4 miljoen euro, dat is 9,8 procent meer dan vorig jaar. Colruyt stelt voor een dividend van 2,76 euro per aandeel uit te keren, 13,1 procent meer dan vorig jaar.

(tijd) De nettowinst per aandeel steeg met 12,5 procent tot 6,86 euro. De omzet kwam 9,3 procent hoger uit op 4,78 miljard euro. Dat meldt de supermarktketen maandag in een persbericht. De groep wil nog geen concrete vooruitzichten geven voor het boekjaar 2006/207. Dat zal zoals verwacht pas gebeuren op de algemene vergadering op 20 september.

De bedrijfswinst (ebit) kwam in het afgelopen boekjaar 12,3 procent hoger uit op 332,4 miljoen euro, terwijl de operationele kasstroom of ebitda groeide met 12,5 procent tot 412,1 miljoen euro.

De cijfers stemmen grotendeels overeen met de analistenverwachtingen. De vier analisten die werden geraadpleegd door Tijd-Nieuwslijn rekenden gemiddeld op een nettowinst van 231,6 miljoen euro en op een omzet van 4,733 miljard euro. Voor de bedrijfswinst was een bedrag van 322,3 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. De winst per aandeel lag volledig in de lijn der verwachtingen.

De Colruyt-winkels zagen hun omzet het afgelopen boekjaar met 10,0 procent groeien tot 3,25 miljard euro . De bedrijfswinst (ebit) steeg met 14 procent tot 301,9 miljoen euro, de operationele cash flow - of ebitda - nam eveneens met 14 procent toe tot 364,8 miljoen euro. 'Hoewel de consumptie van voedingsproducten in 2005 terugviel en ondanks de groeiende concurrentie, hebben we onze 'laagste-prijs'-politiek kunnen voortzetten,' zegt Colruyt in een persbericht. 'Dat werd erg geapprecieerd door onze klanten en de Colruyt-winkels bleven de afgelopen jaren daardoor in staat verder te groeien en hun winstmarges te behouden.' De Colruyt-winkels zagen hun winkeloppervlakte het afgelopen boekjaar met 5,03 procent toenemen 12.915 vierkante meter.

De 'Wholesale'-divisie zag zijn omzet met 1 procent stijgen tot 782,4 miljoen euro. De ebitda viel hier met 12 procent terug tot 16,6 miljoen euro, terwijl de bedrijfswinst met 22 procent daalde tot 10,1 miljoen euro.

In Frankrijk groeide de food service en de groothandel met 29 procent . Die groei is volgens Colruyt grotendeels te verklaren door de recente overnames in Frankrijk. De marges kwamen wel onder druk door de verscherpte concurrentie in de Franse food service. De Belgisceh groothandelsactiviteiten werden volgens Colruyt dan weer sterk beinvloed door de sterkere positionering van de Spar-winkelformule, wat heeft geleid tot verdere prijsverlagingen.

Bij de andere activiteiten van Colruyt werd een omzetgroei gerealiseerd van 36 procent tot 272,7 miljoen euro. De ebitda kwam hier 25 procent hoger uit op 15,5 miljoen euro, en de bedrijfswinst steeg met 28 procent tot 10,2 miljoen euro. De cijfers werden hier sterk beinvloed door de groei van de DATS-benzinestations, die ook konden profiteren van de stijging van de olieprijzen.

Financieel directeur Wim Biesemans reageert opgetogen op de jaarcijfers. 'We hebben opnieuw een jaar met een sterke groei achter de rug, waarin zowel de omzet als de rendabiliteit is gestegen' De omzetstijging van de Colruyt-supermarkten is volgens Biesemans vooral te danken aan de lageprijzenstrategie van de keten, en in mindere mate aan de toename van de winkeloppervlakte. 'Toch blijven we rendabiliteit per vierkante meter winkeloppervlakte sterk volgen, aangezien dit van primordiaal belang is voor onze activiteiten.' De forse daling van de bedrijfswinst in de groothandelsdivisie (-22 procent) is volgens Biesemans te wijten aan de scherper wordende concurrentie op de Franse markt.

Colruyt wil geen concrete vooruitzichten geven voor het huidige boekjaar. Daarvoor is het wachten tot de algemene vergadering op 20 september. Biesemans herhaalt wel dat de supermarktgroep nog steeds wil uitbreiden in Nederland. "Ook daar moeten onze investerinngen rendabel zijn op middellange en op lange termijn," klinkt het.

(foto belga)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud