De Post sluit volgend jaar 277 kantoren - update

De Post gaat volgend jaar, in het kader van de beheersovereenkomst met de Belgische overheid, 277 postkantoren sluiten. Tegelijk wordt het aantal Postpunten, waarbij basisproducten verkocht worden in supermarkten of krantenwinkels, fors uitgebreid tot minstens 330 eind 2007.

(tijd) Dat bevestigde topman Johnny Thijs woensdag op een persconferentie. Tegen eind dit jaar zouden er een honderdtal Postpunten bestaan.

Het beheerscontract tussen De Post en de Staat bepaalt dat er tegen 2009 nog minstens één postkantoor per gemeente moet overblijven. Tegelijk moet het aantal servicepunten, dus inclusief de Postpunten, minstens 1.300 bedragen. Thijs zegt te streven naar een 50-50-verdeling van postkantoren en Postpunten. In landen zoals Nederland, Groot-Brittannië of Zweden is er zelfs sprake van 75 procent Postpunten of meer.

Het kantorennet van De Post wordt hervormd omdat het zwaar verlieslatend is. Het verlies bedroeg in 2005 "tientallen miljoenen euro". Vorig jaar was het iets beter, maar precieze cijfers wilde Thijs niet geven.

De bedoeling is in elk geval om het retailnetwerk tegen 2009 break-even te laten draaien. "Een financieel evenwicht bij het kantorennet is een voorwaarde voor het voortbestaan van de andere (mail)activiteiten." De Post kampt met een dalend postvolume. Die daling bedroeg eind oktober 1,5 procent.

De sluiting van de postkantoren gebeurt in verschillende fases. Een eerste is er in februari-maart, waarbij 160 postkantoren worden gesloten. Het gaat veelal om kleine kantoren, vaak in landelijke gebieden. Ze vertegenwoordigen samen slechts 5 à 6 procentt van het totale klantenbestand van De Post. "In feite gaat het nog om de gemakkelijkste fase. Heel wat mensen zijn verwonderd dat die kantoren nog steeds bestonden", aldus Koen Van Gerven, directeur retail.

De personeelsleden die werkzaam zijn in die postkantoren, zullen elders in het bedrijf terechtkunnen. Een aantal natuurlijke afvloeiingen wordt niet vervangen.

Om zich in orde te stellen met het beheerscontract worden de volgende maanden ook dertien nieuwe, kleinere postkantoren geopend, bijvoorbeeld in Herstappe, Kortenaken en Zuienkerke.

Thijs betwist dat de dienstverlening van De Post erop zal achteruitgaan met de sluiting van de postkantoren en de opening van Postpunten, zoals de vakbonden beweren. Door de komst van 230 nieuwe Postpunten in 2007 zullen bijvoorbeeld de openingsuren met 20 procent worden uitgebreid. Honderden kantoren hebben het afgelopen jaar hun openingsuren al fors uitgebreid. Vooral de zaterdagopeningen zijn een succes, dat is nog niet het geval voor de laatavondopeningen. "Maar we moeten qua toegankelijkheid niet meer onderdoen voor banken of mutualiteiten", luidde het woensdag.

Door de klemtoon te leggen op grotere postkantoren kan bovendien het probleem van de lange wachtrijen makkelijker worden aangepakt. "Het is in zo'n geval makkelijker een extra loket te openen, terwijl dat in een klein kantoor met slechts één bediende niet kan", aldus de topman.

Meer opleiding voor het personeel past eveneens in een betere dienstverlening. Volgend jaar worden 17.000 dagen opleiding georganiseerd. Bedienden aan de loketten zullen parate kennis over een veertigtal - de meest populaire - producten moeten bezitten. "In totaal bieden we zowat achthonderd diensten aan. Men kan niet verwachten dat alle bedienden elk detail uit het hoofd kennen", aldus Van Gerven.

Dat de vakbonden liever het aantal producten uitgebreid zien (om meer inkomsten te verwerven) in plaats van het sluiten van kantoren, is een illusie volgens Thijs. "Er bestaat geen mirakelproduct, ook in het buitenland niet, dat de volumedaling kan opvangen. We hebben geen mobiel succesproduct zoals Belgacom (met Proximus, nvdr.)".

(foto: belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud