Deceuninck boekt forse nettowinst - update

(tijd-nieuwslijn) - Deceuninck, producent van PVC-profielen voor de bouwsector, haalde in 2005 een nettowinst van 19 miljoen euro, bijna een verdubbeling tegenover een jaar eerder maar onder de analistenconsensus van 20,7 miljoen euro. Deceuninck boekte in de eerste twee maanden van 2006 een omzetgroei van 10 a 15 procent. Die ruwe schatting gaf gedelegeerd bestuurder Clement De Meersman in de marge van de persconferentie over de jaarresultaten. 'En dat ondanks een heel strenge winter,' voegde hij er aan toe.

De bedrijfswinst (ebit) steeg met 33 procent tot 30,7 miljoen euro en de bedrijfskasstroom (ebitda) met 12,7 procent tot 84,3 miljoen euro. De producent van PVC-profielen mikte voor 2005 op een stijging van het operationeel resultaat met 20 tot 30 procent en een verbetering van de cashflow met 10 tot 15 procent. Analisten rekenden gemiddeld op 35,3 miljoen euro en 85,3 miljoen euro.

Deceuninck maakte in januari al bekend dat het in 2005 een omzet haalde van 643,8 miljoen euro, 10,6 procent meer dan een jaar eerder. In Turkije en Oost-Europa werd de sterke groei doorgetrokken, maar vooral opvallend was de groei in de West-Europese mature markt, Duitsland en het VK buiten beschouwing gelaten. De omzet komt voor 90 procent uit raamsystemen, de rest uit bouwprofielen en speciale projecten zoals bijvoorbeeld geluidswanden.

De prijs voor PVC-harsen, de belangrijkste grondstof voor Deceuninck, steeg onverwacht sterk in het laatste kwartaal. In Europa stegen ze met 20 procent en in de VS zelfs met 40 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor 2006 rekent Deceuninck dat de grondstofprijzen stabiel zullen blijven, maar op een hoog niveau.

De gestegen grondstofprijzen, samen met eenmalige kosten verbonden aan de overschakeling naar het Zendow-systeem, hadden een belangrijke impact op het operationeel resultaat. De bedrijfswinst (ebit) steeg met een derde tot 30,7 miljoen euro dankzij ondermeer een wijziging in de IFRS-bepalingen die geen afschrijvingen op goodwill meer toelaten. Analisten rekenden op 35,3 miljoen euro. De groep boekte bovendien verliezen voor afwaarderingen van de voorraden en dubieuze debiteuren. Die posten lagen 2 miljoen euro hoger dan in 2004.

De Raad van Bestuur stelt een brutodividend van 0,245 euro voor, een lichte toename tegenover de 0,24 euro vorig jaar.

Deceuninck zette het nieuwe jaar sterk in. 'De eerste twee maanden waren goed en de economische en bouwindicatoren in Europa zijn positief.', vermeldt het persbericht. Voor het volledige jaar 2006 rekent Deceuninck op een omzetgroei van 5 a 10 procent, in lijn met het 'Business Plan 2009' waarin sprake is van een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 8 procent. Ook de bedrijfswinst (ebit) en de ebita zullen in lijn met het Business Plan 2009 uitkomen: een ebita-groei van 20 procent en een ebitdagroei van minstens 12 procent.

De Britse markt wordt zeer lastig dit jaar. 'Maar we kunnen het aan. We hebben vorig jaar enkele herstructureringen achter de rug', verklaarde gedelegeerd bestuurder Clement De Meersman.

Over de Duitse markt is het management positief. Duitsland zorgt voor ongeveer 7 procent van de groepsomzet en het VK voor 10 procent. Deceuninck verwacht dat de Duitse renovatiemarkt herleeft dankzij enkele overheidsmaatregelen om energiebesparende renovaties te belonen. Bovendien zal de Duitse consument, door de algemene verhoging van de BTW-voet met 3 procent vanaf 2007, vermoedelijk zijn bouwplannen wat vervroegen.

Deceuninck heeft een aantal nieuwe producten in de kast liggen met het oog op groei: schuiframen, sierluiken, nieuwe rolluiksystemen, nieuwe kleurenseries, ... De groep ambieert ook zijn opslagcapaciteit in Roemenië en Spanje dit jaar uit te breiden. In de meer mature markten werkt de groep aan de optimalisering van de benuttingsgraad. In de VS hertekende Deceuninck vorig jaar zijn productie- en distributiestructuur.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud