Directie De Post blaast CAO op

(tijd) - De directie van De Post wil de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) herzien, die het een jaar geleden met veel moeite met de vakbonden bereikte. De afgesproken arbeidsduurvermindering van 38 naar 36 uur is naar verluidt financieel niet langer haalbaar. De drie vakbonden bij De Post - ACOD, ACV-Transcom en VSOA - pikken dat niet en dienden donderdag een stakingsaanzegging in. Dat meldt De Tijd.

'De directie van De Post liet ons gisteren via informele gesprekken weten dat ze bepaalde onderdelen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2001-2004, die in 2003 werd aangevuld met een bijkomend protocol, niet kan nakomen', zegt algemeen secretaris Jozef De Doncker van ACOD-Post. 'Volgende week starten we daarover formeel overleg. Details geven we liever niet. Maar de boodschap was dermate explosief dat we niet anders konden dan een stakingsaanzegging indienen.' De aanzegging loopt voor de duur van de onderhandelingen.

Volgens De Doncker is de directie van De Post niet langer bereid de arbeidsduurvermindering, zoals die was afgesproken in het raamakkoord, door te voeren. Directie en vakbonden hadden een akkoord dat Post-werknemers vanaf 2005 nog 36 uur per week zouden werken. Nu wordt 38 uur gewerkt. 'Nochtans is die arbeidsduurvermindering ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en goedgekeurd door de raad van bestuur', stelt De Doncker. 'Of er woensdag acties komen, hangt af van het overleg.' De andere knelpunten die de directie opnieuw wil bespreken, zijn de maatregelen om het torenhoge absenteïsme (9%) terug te schroeven en de nieuwe functieclassificaties.

'De arbeidsduurvermindering is volgens de directie van De Post financieel niet langer haalbaar', zegt Jan Eyndels, verantwoordelijk voor De Post bij het VSOA. 'Als dat zo is, vrezen we dat er ontslagen vallen. Aanvankelijk was die arbeidsduurvermindering onder bepaalde voorwaarden gepland voor 2003. De maatregel is nadien opgeschort tot begin 2005, maar dan onvoorwaardelijk'.

De directie van De Post wil geen details kwijt. 'We vertrouwen erop dat het overleg, dat start op 13 oktober, ons in staat stelt een oplossing te zoeken om de tewerkstelling te ondersteunen en onze algemene doelstelling van financieel evenwicht te respecteren', zegt directeur communicatie Piet Van Speybroeck van De Post.

In de wandelgangen is te horen dat de directie inderdaad de arbeidsduurvermindering ongedaan wil maken en wil vervangen door alternatieve maatregelen. De Post boekte de twee afgelopen jaren verlies en zal dit jaar winst boeken.

Partner

De werktijd verlagen van 38 tot 36 uur betekent een kostenverhoging van meer dan 5 procent. Dat zou De Post opnieuw in de rode cijfers duwen en dat is, gezien de zoektocht naar een partner, onaanvaardbaar. De postsector is de afgelopen vier jaar dermate veranderd, dat arbeidsduurvermindering nefast zou zijn voor het bedrijf, is ook te horen. Bovendien wordt het debat over werktijdverkorting nu helemaal anders gevoerd dan vier jaar terug.

De directie zou volgens goede bronnen niet van plan zijn over te gaan tot gedwongen ontslagen. Topman Thijs gaat er prat op zijn zware herstructureringsplan te kunnen uitvoeren via natuurlijke afvloeiingen. Bij de Post werken iets meer dan 40.000 mensen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud