Advertentie

Docpharma-topman ontkent opzettelijke overtredingen

(tijd/tijd-nieuwslijn) - Leon Van Rompay, stichter en gedelegeerd bestuurder van farmagroep Docpharma, ontkent dat hij 'opzettelijk of bewust enige wettelijke bepaling zou hebben overtreden'. Hij benadrukt eveneens 'nooit enige informatie te hebben verborgen of verzwegen'. Dat meldt hij donderdag in een reactie op de beslissing van de CBFA om zijn dossier inzake transparantiemeldingen door te verwijzen naar het parket.

Van Rompay overtrad volgens de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) de afgelopen jaren herhaaldelijk de wet door niet te melden dat zijn aandelenbelang in het bedrijf gedaald was. De CBFA zou het vooral moeilijk hebben met de grote daling van het aandelenbelang. Er zouden voorts aanwijzingen zijn dat Van Rompay doelbewust de informatie heeft verzwegen. Dat meldde De Tijd donderdagochtend.

Maar volgens de topman is die informatie duidelijk af te leiden uit officiële en voor het publiek beschikbare documenten, zoals onder meer de website, de jaarrekeningen, diverse notariële akten en prospectussen. Daaruit blijkt dat zijn belang in de farmagroep bij de beursgang van juni 2001 36,84 procent bedroeg, tegenover een participatie van 16,7 procent op dit moment. 'Deze verwatering is hoofdzakelijk het gevolg van kapitaalverhogingen die werden uitgevoerd ter gelegenheid van diverse acquisities. Zelf heb ik zeer weinig aandelen verkocht', aldus Van Rompay. 'Het totaal door mij verkochte aantal aandelen sinds de beursgang in juni 2001 stelt minder dan 2 procent van het totaal aantal stemrechten voor.'

Bovendien benadrukt hij dat hij in het kader van de laatste transparantiemelding alle persoonlijke transacties heeft meegedeeld aan de CBFA, alsook alle stavingsstukken die de commissie had opgevraagd.

Van Rompay vraagt zich af wat de bedoeling van de CBFA is. Omdat Docpharma veel meningsverschillen heeft met de overheid, vermoedt hij dat er meer achter zit. Hij wijst er ook op dat de CBFA met de klacht de kleine belegger treft. Als reactie op het krantenbericht van vandaag zakt het aandeel-Docpharma donderdagmiddag 1,8 procent tot 34,68 euro.

De CBFA verplichtte Leon Van Rompay vorige maand om in verschillende kranten duidelijkheid te verschaffen over de evolutie van zijn aandelenbezit. Een onderzoek van de financiele toezichthouder had uitgewezen dat de stichter van Docpharma zijn controlebelang in het farmabedrijf sinds de beursgang in 2001 had laten dalen van ruim 50 procent tot 16,7 procent vandaag. Het probleem was dat Van Rompay dat nooit heeft meegedeeld.

De CBFA zou het vooral moeilijk hebben met de grote daling van het aandelenbelang. Er zouden voorts aanwijzingen zijn dat Van Rompay doelbewust de informatie heeft verzwegen. Zelf zegt hij het slachtoffer te zijn van een ingewikkelde wet. Met de klacht wil de vernieuwde CBFA mogelijk ook een krachtig signaal sturen naar de markt, aldus de krant.

Op de doorverwijzing van het dossier naar het parket wilde woordvoerder Carl Van de Casteele van Docpharma donderdag geen commentaar geven. Het bedrijf stuurde wel een persbericht uit. 'De kwestie beïnvloedt in geen enkel opzicht de operationele activiteiten en de dynamiek van Docpharma als groeibedrijf', luidde het. Evenmin zou de hele zaak een impact hebben op de resultaten van de farmagroep.

Luk Van Eylen, de woordvoerder van de CBFA, bevestigde dat er inderdaad een beslissing is genomen om bij het parket een klacht in te dienen tegen Leon Van Rompay. De klacht zelf is nog niet ingediend, maar dit zou eerstdaags gebeuren. Op de bewering van Van Rompay dat er met de CBFA een mondelinge overeenkomst werd gesloten dat er geen klacht zou komen, in ruil voor een volledige opheldering over alle participatiewijzigingen, kon Van Eylen niet reageren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud