Dupont buigt verlies om in winst in derde kwartaal

Dupont heeft over het derde kwartaal van 2006 een winst behaald van 485 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar leed het Amerikaanse chemieconcern nog een verlies van 82 miljoen dollar. Dit heeft Dupont dinsdag bekendgemaakt.

(belga) Per aandeel boog het bedrijf een verlies van 0,09 dollar om in een winst van 0,52 dollar. Exclusief bijzondere posten steeg de winst per aandeel met 48% van 0,33 naar 0,49 dollar. Hiermee verslaat DuPont de gemiddelde verwachting van analisten, die op 0,45 dollar lag.

De verbetering van de nettowinst is volgens de onderneming grotendeels toe te schrijven aan hogere omzetvolumes en hogere lokale verkoopprijzen enerzijds, en lagere vaste kosten anderzijds. Deze positieve effecten zijn overigens deels tenietgedaan door hogere kosten voor ingredienten.

De omzet van DuPont in het derde kwartaal steeg met 7% van 5,9 miljard tot 6,3 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op een omzet van 6,1 miljard dollar. In de regio's Azie-Pacific en Europa was een dubbelcijferige omzetgroei te zien. Het totale omzetvolume nam toe met 3%.

Het chemiebedrijf denkt dat ongeveer 1 procentpunt van de wereldwijde volumegroei in het derde kwartaal kan worden toegeschreven aan het herstel van bedrijfsonderbrekingen in 2005 als gevolg van aangerichte schade door de orkanen Katrina en Rita.

De omzet bij de divisie landbouw en voeding daalde met 3% naar 1 miljard dollar, terwijl het voor Akzo Nobel concurrerende onderdeel coatings en kleurtechnieken een omzetstijging van 8% boekte tot 1,6 miljard dollar.

DuPont verwacht dat de winst per aandeel voor heel 2006 uit zal komen rond de 2,86 dollar, inclusief een nettobate van 0,01 dollar per aandeel. Exclusief bijzondere posten handhaaft het concern zijn winstverwachting voor dit jaar, van circa 2,85 dollar per aandeel.

Wat betreft het vierde kwartaal heeft bestuursvoorzitter Charles Holliday er vertrouwen in significant hogere resultaten op jaarbasis te zullen afleveren. 'Zelfs na een aanpassing voor de orkanen in 2005.' Ook verwacht hij de financiele langetermijndoelstelling - van een jaarlijkse 10%-groei van de winst per aandeel - te kunnen waarmaken.

foto bloomberg

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud