Electrabel: omzet stijgt 6,8% in eerste 9 maanden

(tijd-nieuwslijn) - De geconsolideerde omzet van de energiegroep Electrabel steeg in de eerste 9 maanden van 2005 met 6,8% tot EUR 8.708 miljoen, van EUR 8.153 miljoen in de eerste 9 maanden van 2004.

Wisselkoerseffecten en kringschommelingen buiten beschouwing gelaten, bedraagt de omzetgroei 4,8%. Die stijging is volgens Electrabel voornamelijk het gevolg van de hogere omzet uit de elektriciteitsverkoop die op zijn beurt met de gestegen marktprijzen op Europees niveau verband houdt. Electrabel stelt niettemin in de Benelux een minder opvallende prijsstijging vast dan op de andere markten waar de onderneming actief is.

De elektriciteitsverkoop van Electrabel steeg in de eerste 9 maanden van 2005 met 3,8% tot 106,6 terawattuur (TWh), tegenover 102,6 TWh in dezelfde periode van 2004.

"69% van de verkoop werd gerealiseerd in de Benelux, 18% in de regio Frankrijk - Italie - Iberisch schiereiland en 13% in de regio Polen - Duitsland - Hongarije. De verkoop buiten de Benelux laat een gevoelige stijging van 17% optekenen", schrijft Electrabel in zijn persbericht.

In de Benelux daalde het verkochte volume van elektriciteit met 1% tot 73,6 TWh. Buiten de Benelux steeg de verkoop van elektriciteit met 17% tot 33,0 TWh.

De aardgasverkoop bedraagt 51,3 TWh, dat is een daling met 9,2%. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een vermindering van de verkoopopportuniteiten op de groothandelsmarkten (wholesale).

Op de Belgische markt, intussen voor 90% vrijgemaakt, ziet de onderneming haar elektriciteitsverkoop in volume aan eindverbruikers met 6,3% en haar aardgasverkoop aan eindafnemers met 3,8% teruglopen, "een gevolg van de felle concurrentie die zich op beide markten laat gelden", aldus Electrabel.

In de Benelux stijgt de omzet uit de elektriciteitsverkoop met 3%. Buiten de Benelux worden omzetstijgingen opgetekend van respectievelijk 14% (Duitsland), 46% (Italie) en 79% (Frankrijk), en wel onder het gecombineerde effect van nieuwe leveringscontracten, de toename van het verkoopvolume aan bestaande klanten, kringschommelingen en de eerder aangehaalde stijging van de elektriciteitsprijzen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud