Advertentie

Elia verhoogt invoercapaciteit uit Frankrijk

KOKSIJDE (tijd) - Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, gaat de invoercapaciteit vanuit Frankrijk gevoelig opdrijven door investeringsprojecten in de as Avelin-Avelgem en in de as Chooz-Monceau. Door die werken verhoogt de globale invoercapaciteit met 1.450 Megawatt (MW) tot 3.700 MW. Die werken moeten eind 2006 klaar zijn en vergen 26 miljoen euro.

België is een traditionele invoerder van elektriciteit uit Frankrijk, maar kijkt nu aan tegen een maximale reële doorvoercapaciteit. Dat belemmert de vrije marktwerking. Elia besliste twee projecten uit te voeren die de capaciteit gevoelig optrekken. In een eerste project wordt een tweede draadstel aangelegd tussen het Franse Avelin en Avelgem in West-Vlaanderen.

In dat project is een verhoging van de transmissiecapaciteit voorzien tot 380.000 volt. Het project vereist ook een 22,9 kilometer lange extra hoogspanningslijn op Belgisch grondgebied. Bovendien moet een kabel over de Schelde worden getrokken. Al die werken zijn al begonnen en vergen 13 miljoen euro.

In een tweede project wordt de verbinding tussen Chooz in Frankrijk en Monceau in België versterkt met extra draadstellen tussen Jamiolle en Monceau. Het bestaande draadstel wordt versterkt tot 220.000 volt. Bovendien worden nieuwe dwarsregeltransformatoren geplaatst. Dit tweede project vraagt eveneens 13 miljoen euro. Dat project zou normaal eind 2006 operationeel worden. De twee projecten samen verhogen de piekcapaciteit in de winter van het huidige 2.250 MW naar 3.700 MW eind 2006. Samen gaat het bij de twee projecten om 26 miljoen euro investeringen.

Elia bestudeert ook de impact van een verbinding tussen het Duitse en het Belgische elektriciteitsnet. Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt al dat een dergelijke verbinding nauwelijks enige meerwaarde oplevert. De afstanden zijn veel te groot. Bovendien moeten de extra hoogspanningslijnen dan door natuurgebieden en over moeilijke gebieden getrokken worden, wat op extra weerstand zal stuiten, zegt Vandenberghe.

Elia begon ook werken om het elektriciteitsnet aan de Belgische kust gevoelig te versterken. Tot nu toe liepen naar de kust slechts twee hoogspanningslijnen van elk 150.000 volt, die niet met elkaar waren verbonden. Dit maakt de elektriciteitsbedeling aan de kust bijzonder kwetsbaar voor pannes, zegt Roel Goethals, gedelegeerd bestuurder bij de Elia-dochter Bel Engineering.

Nu de twee afzonderlijke lijnen steeds intensiever worden gebruikt, neemt de kwetsbaarheid voor pannes toe en was een dwarsverbinding aan de kust noodzakelijk, zegt Goethals. Dat hele project om het net te versterken vergde 60 miljoen euro. Voor die versterking was het nodig de twee bestaande transformatorposten in Koksijde en in Slijkens uit te breiden.

'In Koksijde rezen problemen omdat de transformatorpost daar in een beschermd natuurgebied ligt, dat onder het duinendecreet valt', zegt de Elia-woordvoerder, Erik Deleye. Elia heeft daarom een akkoord gesloten met de diensten van natuurbeheer, waarbij extra investeringen werden verricht om de unieke natuurwaarden rondom die transformatorpost te behouden. Elia verplaatste een vijver en ook uniek grasland, wat 1 tot 2 miljoen euro extra investeringen nodig maakte.

Elia staat ook ver in zijn besprekingen om een Europese elektriciteitsbeurs tot stand te brengen samen met het Nederlandse Powernext en het Franse APX. Daarvoor werkt Elia nauw samen met de netbeheerders TenneT uit Nederland en RTE uit Frankrijk. Indien de drie beurzen gekoppeld worden, verbetert dat de marktwerking en zorgt het voor gemiddeld lagere prijzen in België en in Nederland. Enkel door Frankrijk mee in die markt te betrekken wordt het aanbod voldoende groot, zegt Goethals. Eind 2005 moet Belpex operationeel zijn.

22342861

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud