Eriks verhoogt zijn winstverwachting voor 2006

Technische handelsonderneming. Het bedrijf uit Alkmaar verwacht voor het gehele boekjaar een groei van het nettoresultaat van 15-20%. Eerder ging Eriks uit van een groei van de nettowinst, exclusief buitengewone posten, in een range van 12-20%.

(bbn) Bij de winstdoelstelling tekent het bedrijf aan dat in het jaar 2005 bij de verkoop van een pand een boekwinst van EUR 2,0 miljoen werd geboekt als bijzondere opbrengst. In 2006 wordt een eenmalige bijzondere opbrengst van EUR 0,5 miljoen verwacht. De industriele bedrijvigheid blijft zich volgens Eriks in bijna alle landen waar het is gevestigd positief ontwikkelen. Wel zijn er ook signalen dat de groei in enkele belangrijke regio's stagneert. Hiervan uitgaande, verwacht Eriks ook over het tweede halfjaar een autonome groei van 7-8%.

Verder werd de omzetdoelstelling naar boven bijgesteld; deze zal naar verwachting dit jaar met 8-10% stijgen ten opzichte van vorig jaar, terwijl het bedrijf eerder een stijging verwachtte in de range van 7-9%. Voor het bedrijfsresultaat exclusief items gaat het bedrijf uit van een groei van 15-20%, inclusief bijzondere items komt die groei uit op 10-15%. Over het eerste halfjaar steeg de nettowinst van Eriks naar EUR 14,2 miljoen, een toename van 35,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De winst per aandeel kwam uit op EUR 1,77, tegen EUR 1,32 over het eerste halfjaar van 2005. Analisten geraadpleegd door Betten verwachtten een nettowinst van EUR 13,6 miljoen en een winst per aandeel van EUR 1,69. Volgens bestuursvoorzitter Jan der Zouw heeft ERIKS een 'fantastisch eerste halfjaar achter de rug'. De CEO stelt dat het bedrijf ook in het tweede kwartaal een 'mooie omzetgroei' heeft gerealiseerd. Hij geeft in een toelichting aan dat in de komende periode wordt geinvesteerd in de uitbreiding en versterking van het management en de verkooporganisaties. De omzet over het eerste halfjaar 2006 steeg met 10,9% naar EUR 250,5 miljoen. Analisten gingen gemiddeld uit van een omzet van EUR 249,5 miljoen.

De autonome omzetgroei bedroeg over de eerste zes maanden dit jaar 9,7%. Uitgesplitst naar kwartaal, realiseerde het bedrijf uit Alkmaar over de eerste drie maanden aan autonome omzetgroei van 11,6% en in het tweede kwartaal 7,8%. Voor de middellange termijn heeft Eriks een doelstelling van een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5%. Met acquisities moet deze groei 10-15% per jaar bedragen. Het bedrijf laat in een persbericht opnieuw weten gesprekken te voeren met diverse ondernemingen 'in het kader van de roll-out strategie en de versterking van de marktpositie'.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud