Euronext tempert speculatie over samengaan Deutsche Börse

(tijd) - Euronext, de beurzengroep waartoe ook de Brusselse beurs behoort, blijft bij zijn vaste voornemen de London Stock Exchange (LSE) over te nemen en niet in zee te gaan met Deutsche Börse.

Dat laat Euronext tenminste uitschijnen in een gisterenavond laat uitgestuurd perscommuniqué. De groep stelt dat ze nauw blijft samenwerken met de Britse concurrentieautoriteit, wier onderzoek naar monopolieposities bij een overname van de LSE bijna afgerond is.

Daarmee dienen de bestuurders en de directie van Euronext een rebellerend deel van hun aandeelhouders van antwoord. Een drietal Angelsaksische hedge funds, die samen een belang van zo'n 25 procent van Euronext bezitten, stuurt aan op een fusie met Deutsche Börse in plaats van een overname van de LSE.

Maar Euronext wil daar niet van weten. In het persbericht somt de beurzengroep sleutelfactoren op die absoluut nodig zijn voor een succesvolle fusie, zoals de integratie van de effecten- en derivatenmarkten los van de clearing- en afwikkelingsinfrastructuur, en respect voor het lokale management. 'Inleidende gesprekken eind 2005 suggereerden dat Deutsche Börse toen verschillende standpunten had over enkele van die belangrijke factoren', stelt Euronext.

Euronext meldt tevens dat de omzet in het vierde kwartaal met 25,4 procent gestegen is. Over heel 2005 steeg de omzet met 8,5 procent tot een record van 961,9 miljoen euro. De groep verhoogt haar winstverwachtingen voor 2005 met 10 procent. Voorts is ze van plan overtollig kapitaal aan haar aandeelhouders terug te geven, eventueel door een combinatie van een speciaal dividend en de terugkoop van eigen aandelen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud