Advertentie

Europa tikt België op de vingers over telecombeleid

(tijd) - Zonder samenwerkingsakkoord tussen de federale en de gemeenschapsoverheden voor de telecomsector dreigt juridische onzekerheid op de Belgische telecommarkt. Dat stelt de Europese Commissie. Ook het feit dat dezelfde federale minister bevoegd is voor Belgacom en mee toezicht houdt op de telecommarkt, kan voor Europa niet door de beugel.

De Europese Commissie publiceerde maandag haar jaarlijkse rapport over de telecommarkt. Daarin gaat de Commissie na hoe de EU-telecomwetgeving toegepast wordt in alle lidstaten. Ook de evolutie van de telecommarkten wordt belicht. België krijgt goede punten voor de ontwikkeling van de telecommarkt. 'België zit bij de Europese top. Met 18 verbindingen voor snel internet per 100 inwoners, staat België op de vijfde plaats in Europa', stelt een commissieambtenaar. Maar die positieve evolutie dreigt ondermijnd te worden door 'voortdurende fundamentele problemen', stelt het rapport.

De Commissie stipt twee grote pijnpunten aan. Er is vooreerst nog steeds geen samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gemeenschappen, zoals opgelegd door het Arbitragehof. Daardoor kan het BIPT, de federale telecomwaakhond, de analyses van verschillende telecommarkten niet afwerken. En dat maakt het onmogelijk om toe te zien op de eerlijke concurrentie op die markten. 'Daarom zijn enkele operatoren bezorgd. En de Commissie deelt die bezorgdheid', klinkt het bij de Commissie.

Een aantal operatoren maakt zich ook zorgen over de mogelijke bevoegdheids- en belangenvermenging van de federale regering. Freya Van Den Bossche (sp.a) is als minister van Consumentenzaken mee bevoegd over telecom. Via de in oktober 2005 aan haar toegevoegde staatssecretaris Bruno Tuybens (sp.a) valt ook het toezicht op Belgacom onder haar bevoegdheid. 'Dat kan een bevoegdheidsconflict creëren dat kan leiden tot een belangenconflict', stelt de Commissie, die de federale regering om een oplossing vraagt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud