Europa wil energie-investeringen stimuleren

(tijd-nieuwslijn) - De Europese Commissie heeft woensdag een nieuwe reeks wetgevende maatregelen voorgesteld, die de investeringen in de Europese energiesector moeten aanmoedigen. Daarmee wil de Commissie de concurrentie in de energiesector versterken en een herhaling vermijden van de elektriciteitspannes die de voorbije zomer plaatsvonden.

Volgens de bevoegde Europese commissaris Loyola de Palacio is het nieuwe wetgevend kader van het grootste belang voor de versterking van de eengemaakte Europese energiemarkt. Het moet ook vermijden dat Europa wordt geconfronteerd met een situatie die vergelijkbaar is met de elektriciteitscrisis in de Amerikaanse staat Californië.

De Europese Commissie wil onder meer dat de diverse lidstaten nauwkeurig waken over het evenwicht tussen de vraag en het aanbod en dat zij objectieven stellen inzake de reservecapaciteit of maatregelen nemen om de vraag naar energie te verminderen. Verder zal elke netbeheerder een meerjarenplan van zijn investeringen moeten voorleggen aan de nationale regulator. De regulatoren zullen ook het recht krijgen tussen te komen om projecten te versnellen. Zij zouden ook offertes kunnen uitschrijven voor projecten, ingeval de netbeheerder niet in staat of niet van plan zou zijn om die projecten te realiseren.

In dat verband benadrukt Europees commissaris De Palacio onder meer dat ze wenst dat er concrete besluiten worden genomen om een reeks grote connecties tussen de elektriciteitsnetten van de verschillende lidstaten aan te leggen. Zo wil ze de concurrentie en de bevoorradingszekerheid verbeteren.

De Commissie stelt ook nieuwe richtlijnen voor inzake energiebesparing. Zo moet elke lidstaat de vraag van de eindgebruikers naar energie met 1% per jaar verminderen in de periode 2006-2012. De overheidsdiensten zouden in die periode jaarlijks 1,5% moeten besparen. Verder zouden de bedrijven die energie verdelen en verkopen, ook energiebesparende diensten en energie-audits aan hun cliënten moeten aanbieden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud