Exmar ziet halfjaarwinst licht terugvallen

(tijd-nieuwslijn) - De gastankerrederij Exmar heeft in het eerste halfjaar een nettowinst behaald van 21,69 miljoen dollar, tegen 22,10 miljoen dollar in de overeenstemmende periode van 2004. De uiteindelijke nettowinst is lager dan het voorlopig cijfer van 25,4 miljoen dollar dat eind juli werd bekendgemaakt. De verwaterde winst per aandeel bedraagt 3,15 dollar tegen 3,01 dollar op 30 juni 2004. Het aantal aandelen daalde van ongeveer 7,34 miljoen tot ongeveer 6,87 miljoen.

De rederij laat ook weten dat ze momenteel 9,8224 procent eigen aandelen bezit en dat op 28 november een buitengewone aandeelhoudersvergadering zich moet uitspreken over de vernietiging van 650.000 eigen aandelen. Philippe Bodson is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, in opvolging van Yves Brasseur, die op 11 augustus is overleden.

De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar kwamen uit op 253,91 miljoen dollar tegen 203,43 dollar in de eerste 6 maanden van 2004. Het bedrijfsresultaat bedroeg 40,26 miljoen dollar, tegen 24,33 miljoen dollar een jaar eerder. De financiële opbrengsten bedroegen 15,03 miljoen dollar tegen 16,61 miljoen dollar. De financiële kosten namen toe van 18,15 miljoen dollar tot 32,99 miljoen dollar. De afgeleide financiële instrumenten, die werden onderschreven om zich gedeeltelijk in te dekken tegen wissel- en renterisico's, hebben een negatief effect van 8,6 miljoen dollar op de 'fair value'.

De divisie LPG droeg 10,90 miljoen dollar bij tot het geconsolideerd resultaat. De VLGC-sector (tankers van 70-85.000 kubieke meter) kende een zwak tweede kwartaal, maar intussen zijn de vrachtprijzen fors gestegen. De Midsize-schepen (20-40.000 kubieke meter) kenden een goede bezettingsgraad.

De divisie LNG belandde in het eerste halfjaar voor 0,04 miljoen dollar in het rood. Op de spotmarkt was er overcapaciteit, zodat de vrachtprijzen onder druk stonden. De Excalibur, die een hele tijd werkloos was, vaart sinds het eind van het tweede kwartaal en ook in het derde kwartaal voor Distrigas, echter tegen lage vrachtprijzen. Voor de rest van het jaar zijn de vooruitzichten op bezetting voor de schepen iets meer bemoedigend, maar Exmar verwacht geen aanzienlijke verbetering van de vrachttarieven. 'Het resultaat voor de rest van het boekjaar zal bijgevolg in grote mate afhangen van de bevrachting van de schepen in de joint venture met Golar LNG', staat te lezen in het persbericht.

Offshore droeg 0,10 miljoen dollar bij tot het nettoresultaat (tegen 1,64 miljoen dollar) en diensten 10,73 dollar (tegen 0,24 dollar). De holding boekte een meerwaarde van 7 miljoen dollar op de handel in beursgenoteerde aandelen.

Op 30 juni bezat Exmar 686.554 eigen aandelen, wat overeenstemt met 9,3409 procent van het kapitaal. Intussen is dit gestegen tot 9,8224 procent. Op 28 november wordt een buitengewone algemene vergaderijgn (BAV) samengeroepen om te beslissen over de vernietiging van 650.000 eigen aandelen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud