Farma-industrie tegen voorstel Stevaert goedkope geneesmiddelen - update

(tijd-nieuwslijn) - De farmaceutische industrie is niet te spreken over het voorstel van SP.A-voorzitter Steve Stevaert om medicijnen goedkoper te maken via openbare aanbestedingen. Volgens de sector zijn de geneesmiddelen in België niet te duur. Dat zegt woordvoerder Leo Neels van de Belgische farmaceutische industrie.

Neels wijst erop dat de octrooigeneesmiddelen in Belgie gemiddeld 8 procent goedkoper zijn dan in de ons omringende landen. Bovendien is het Europees prijsniveau eerder laag, wanneer men het vergelijkt met dat in de Verenigde Staten, aldus Neels. 'Een geneesmiddel dat in Belgie een prijsniveau heeft van 84 heeft in de Verenigde Staten een prijsniveau van 200', verduidelijkt hij.

Neels reageert op de uitspraken van sp.a-voorzitter Steve Stevaert, die zondag voorstelde om in Belgie voor de prijsbepaling van geneesmiddelen over te schakelen op een systeem van openbare aanbestedingen, zoals dat in Nieuw-Zeeland gebeurt. Stevaert deed zijn voorstel in het VRT-programma 'De Zevende Dag' en kreeg daar steun van waarnemend VLD-voorzitter Bart Somers en van CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen.

Leo Neels toont zich heel kritisch over het systeem van openbare aanbestedingen in Nieuw-Zeeland. 'De dokters klagen er steen en been, omdat ze hun patienten uit handen moeten geven en geen toegang meer hebben tot de keuze van geneesmiddelen.' Voor elke aandoening heeft men nog de keuze tussen twee of drie geneesmiddelen, wat absoluut niet volstaat, zegt Neels. 'Een dergelijk systeem beperkt de breedte van het aanbod, wat ongunstig is voor de kwaliteit van de zorg voor de patient.'

Neels wijst er ook op dat de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie in 2003 nog hebben gepleit voor een correcte en hogere prijs voor geneesmiddelen. 'Die is nodig voor het handhaven van een breed aanbod en voor het onderhoud van de mogelijkheid tot therapeutische vooruitgang.' Neels vult aan dat er in de Verenigde Staten stemmen opgaan dat 'de Amerikaanse patient de Europese niet zal blijven subsidieren'.

UCB

De Belgische farmaceutische industrie pleit er tenslotte voor dat de Eerste Minister, samen met de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een Conferentie organiseert met de farmaceutische industrie. Die conferentie moet tegen 1 mei 2005 een nieuw structureel geneesmiddelenbeleid ontwerpen op basis van vaststaande gegevens. De farmasector biedt aan de regering een totale garantie voor die periode aan tegen budgetontsporing.

Woordvoerster Laurence Battaille van de farmaciegroep UCB zegt in een reactie dat UCB volledig het standpunt van de Belgische farmaciesector steunt. Ze relativeert wel het belang van de Belgische markt voor de omzet van UCB. Daarbij verwijst ze naar een eerdere uitspraak van gedelegeerd bestuurder Georges Jacobs, die stelde dat de farmacie-omzet van UCB in Belgie maar iets meer dan 1 procent vertegenwoordigt van de totale farmacie-omzet van UCB wereldwijd.

'De sector zegt dat bij oudere en generieke geneesmiddelen de concurrentie kan worden verscherpt. Maar bij nieuwe medicijnen klopt dat niet', zegt algemeen directeur van de geneesmiddelensector, Leo Neels.

'Voor nieuwe geneesmiddelen gaat het niet op, omdat de aanbestedingswet uitzonderingen kent ten aanzien van intellectuele eigendom. De overheid gebruikt een aanbesteding voor uitwisselbare producten', luidt het nog.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud