Financiële instellingen moeten regels opstellen voor klokkenluiders

(tijd) - Alle Belgische financiële instellingen moeten intern een klokkenluiderregeling uitwerken. Dat opmerkelijk voorstel van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) maakt deel uit van een opfrissing van de principes van deugdelijk bestuur in de financiële sector die de toezichthouder wil doorvoeren.

CBFA-voorzitter Eddy Wymeersch legt de klokkenluiderregeling uit: 'Mits sluitende randvoorwaarden hebben instellingen volgens ons baat bij interne mechanismen waarbij medewerkers onethisch of illegaal gedrag buiten de normale hiërarchische kanalen kunnen rapporteren aan de bedrijfsleiding'. Een bankdirecteur die voorzitter is van een beleggingsclub of een medewerker die aandelen koopt voor eigen rekening, ook al verbieden interne deontologische codes hen dat, zijn voorbeelden van onethisch gedrag.

Een dergelijke klokkenluiderregeling is eerder uitzonderlijk in België. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is een van de weinige die een dergelijke regeling introduceerde. De codes voor deugdelijk bestuur, de code-Lippens en -Buysse, zeggen er niets over. Nu wil de CBFA zo'n regeling voor alle financiële instellingen. Waarnemers spreken dan ook van een 'baanbrekend initiatief'.

De CBFA bundelde haar voorstellen in een consultatiedocument, dat vanaf vandaag beschikbaar is. De sector heeft tot 31 mei om te reageren.'Een alternatief is een externe procedure, waarbij wantoestanden gemeld moeten worden aan de CBFA', zegt Wymeersch.

De CBFA legt in haar voorstel geen vaste procedure op. De bedrijfsleiding moet zelf het beleid uitwerken dat de privacy van de klokkenluider beschermt en moet er op toezien dat de aangebrachte informatie effectief wordt onderzocht en dat de nodige maatregelen worden getroffen om mistoestanden aan te pakken. Bonafide klokkenluiders moeten ook beschermd zijn tegen disciplinaire maatregelen. 'Het is noodzakelijk dat enkel materiële zaken aangebracht worden. Fluistercampagnes en zwartmakerij kunnen niet.' NB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud