Fluxys boekt beter dan verwachte nettowinst in 2003

(tijd-nieuwslijn) - De beheerder van het aardgasnet Fluxys heeft in 2003 een nettowinst, deel van de groep, geboekt van 51,6 miljoen euro tegenover 40,9 miljoen euro in 2002. Het brutodividend wordt opgetrokken van 42 euro tot 47 euro per aandeel.

Inclusief belangen van derden, bedroeg de nettowinst in 2003 54,4 miljoen euro tegenover 43,4 miljoen euro in 2002. Deze nettowinst omvat voor 6,5 miljoen euro eenmalige resultaten, aldus Fluxys in een persbericht.

De winst ligt hoger dan verwacht: analisten rekenden gemiddeld slechts op een netto courante winst van 33,9 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat van Fluxys daalde in 2003 tot 100,6 miljoen euro van 108,3 miljoen euro in 2002. Analisten hadden slechts op een bedrijfsresultaat van 84,15 miljoen euro gerekend. De omzet liep in 2003 terug tot 384,9 miljoen euro van 411,9 miljoen euro in 2002. Analisten hadden een omzet van 380,7 miljoen euro verwacht.

Dat de winst hoger ligt dan verwacht, is deels te danken aan enkele belangrijke uitzonderlijke elementen. Zo boekte Fluxys in 2003 een opbrengst van 5 miljoen euro uit een eenmalige verkoop van aardgas bij het ledigen van het kussengas in de buiten dienst gestelde opslag van Anderlues. 'De opbrengst van die verkoop werd in de courante resultaten opgenomen, omdat er ook dit jaar nog een opbrengst zal zijn"', aldus financieel directeur Didier Engels. 'De opbrengst van die gasverkopen voor dit jaar wordt geraamd op 1 tot 2 miljoen euro'. De kosten van de buitendienststelling van Anderlues werden al in de vorige jaren geprovisioneerd.

Daarnaast was er nog een uitzonderlijk resultaat van 4,2 miljoen euro als gevolg van het beeindigen van een leasingcontract. Ook hiervoor werden de kosten al in de vorige boekjaren ten laste genomen.

Verder was er ook een spectaculaire verbetering van het financieel resultaat. Dat was in 2002 nog een verlies van 9,5 miljoen euro, terwijl er in 2003 maar een verlies was van 0,6 miljoen euro. Dat komt omdat Fluxys er voor heeft geopteerd om eind juni 198 miljoen euro schulden terug te betalen. 'Fluxys is nu vrijwel schuldenvrij', zei Engels.

Tenslotte is er ook nog een vermindering van de belastingen van 55,3 miljoen euro tot 49,9 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de vermindering van de belastingvoet voor bedrijven.

Omdat Fluxys de statutaire verplichting heeft om minimaal 75 procent van het nettoresultaat uit gewone bedrijfsvoering te verdelen, wordt het brutodividend verhoogd tot 47 euro van 42 euroover het boekjaar 2002.

Gedelegeerd bestuurder Walter Peeraer legt er de nadruk op dat het hierbij gaat om een uitzonderlijke dividendgroei en dat daaruit geen conclusies kunnen getrokken worden voor het dividend van de volgende jaren.

In 2003 werd de omzet van de transport-, opslag- en terminallingactiviteiten over heel het jaar gerealiseerd op basis van gereguleerde tarieven. De omzet van die activiteiten bedroeg 281,6 miljoen euro of 73 procent van de jaaromzet, tegenover 321,3 miljoen euro of 78 procent van de jaaromzet in 2002. In 2002 waren gedurende tien maanden nog onderhandelde tarieven van kracht, die gevoelig hoger lagen dan de gereguleerde tarieven.

De omzet van de niet-gereguleerde activiteiten steeg in 2003 tot 103 miljoen euro of 27 procent van de jaaromzet, tegenover 91 miljoen euro of 22 procent van de jaaromzet in 2002. Die omzetstijging is vooral te danken aan de transitdiensten, aan de eerder vermelde eenmalige verkoop van aardgas bij het ledigen van het kussengas in de buiten dienst gestelde opslag van Anderlues en aan de integratie van de activiteit van het Britse GMSL over 12 maanden, terwijl dat in 2002 maar voor de laatste zes maanden het geval was.

Voor 2004 verwacht COO Patrick Wailliez dat de recurrente omzet ongeveer even hoog zal liggen als in 2003. "Wij schakelen op 1 april 2004 over op een nieuw tariefsysteem volgens het entry-exitmodel, maar globaal genomen zullen de tarieven in 2004 op hetzelfde niveau liggen als in 2003", stipt Wailliez aan. Wel vulde hij aan dat de kosten in 2004 hoger zullen liggen dan in 2003.

Er is nog geen besluit genomen over de geplande uitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge en over de participatie van Fluxys in de aardgasleiding BBL tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In beide dossiers moet in de eerste helft van 2004 een beslissing vallen. De uitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge betreft een investering van circa 170 miljoen euro en de aardgasleiding BBL gaat over een totale investering van 500 miljoen euro. In dat laatste project zou Fluxys een 'substantiele participatie' nemen. Desgevraagd zei gedelegeerd bestuurder Walter Peeraer dat het gaat om een participatie gelegen tussen 5 procent en 50 procent.

(c) tijd-nieuwslijn (tel: +32 3 2860372; fax: +32 3 2860370)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud