Fortis verhoogt winstverwachting 2004

(tijd-nieuwslijn) - De bankverzekeraar Fortis heeft de winstverwachting voor 2004 verhoogd na het sterke resultaat over de eerste negen maanden van 2004. Fortis voorziet nu een stijging van het netto operationele resultaat in 2004 van ten minste 30 procent. Eerder werd uitgegaan van ten minste 10 procent.

Jean-Paul Votron, afgevaardigd bestuurder van Fortis, poseert naast het logo van de bankverzekeraar. (foto: belga)

'Hoewel ik pas aan het begin van het vierde kwartaal bij Fortis in dienst ben gekomen, doet het mij een bijzonder genoegen deze goede resultaten te kunnen presenteren. In de eerste negen maanden van 2004 steeg het netto operationeel resultaat exclusief gerealiseerde meerwaarden met 33 procent in vergelijking met het moeilijke jaar 2003. De sterke operationele toename was met name te danken aan stringente kostenbeheersing, lagere waardeverschillen op leningen en het bijzonder sterke technische resultaat in Niet-leven. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, en uitgaande van het huidige niveau van de aandelenmarkten, zou dit moeten leiden tot een toename van het netto operationeel resultaat van Fortis als geheel van ten minste 30 procent in 2004', zei Jean-Paul Votron, de nieuwe afgevaardigd bestuurder van Fortis.

De verwachting geldt voor het netto operationele resultaat inclusief gerealiseerde meerwaarden op de obligatieportefeuille en inclusief waardeverschillen op de aandelenportefeuille. In 2003 bedroeg het resultaat 2.247 miljoen euro. Fortis voorziet hiermee een netto operationeel resultaat in 2004 van ten minste 2.921,1 miljoen.

Fortis behaalde over de eerste negen maanden van 2004 een netto operationele winst - exclusief gerealiseerde meerwaarden en voor waardeverschillen op de aandelenportefeuille - van 1.902 miljoen euro, tegen 1.428 miljoen een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door het Nederlandse persagentschap Betten Beursmedia News gingen gemiddeld uit van een operationele winst van 1.902 miljoen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud