'Geen schisma in raad van bestuur Dexia'

(tijd) - Er was zondag op geen enkel ogenblik verdeeldheid in de raad van bestuur van Dexia. Dat zeggen bestuursvoorzitter François Narmon en directievoorzitter Pierre Richard in een exclusief gesprek met de redactie naar aanleiding van de zitting van de raad van bestuur van Dexia. De stopzetting van het fusieproject met Sanpaolo IMI brengt volgens hen de toekomst en de groeistrategie van de bankgroep niet in gevaar.

In een kort gesprek met deze krant, meteen na afloop van de zitting van de raad van bestuur, benadrukken Narmon en Richard dat alle neuzen bij Dexia in dezelfde richting wijzen. 'De Belgisch-Franse identiteit van Dexia is nooit ter discussie gesteld', zegt François Narmon. Beide bankiers vinden dat de groeiperspectieven van Dexia intact blijven. Over de details van het fusieproject met Sanpaolo IMI zwijgen ze evenwel in alle talen.

U hebt zopas de fusieplannen met Sanpaolo IMI aan de raad van bestuur voorgesteld. In relatief korte tijd besliste de raad om die stop te zetten. Welke richting moet Dexia nu uit: onafhankelijk blijven of een andere partner zoeken?

Pierre Richard: 'Dexia heeft in de financiële wereld de reputatie een pionier te zijn. Met die gedachte in het achterhoofd onderzoeken wij alle groeiscenario's. Die studies monden niet altijd uit in iets concreets. Het fusieproject met het Italiaanse Sanpaolo IMI was zo'n denkspoor, maar de voorwaarden om het verder te onderzoeken zijn niet meer aanwezig. Ik heb daar geen enkele spijt over. De stopzetting van dat project brengt de groeistrategie van Dexia niet in gevaar.'

François Narmon: 'Sanpaolo IMI was een opportuniteit die we hebben bestudeerd en die niet concreet is geworden. Maar de groeiperspectieven van Dexia blijven intact.'

De Belgische referentieaandeelhouders verzetten zich tegen de fusie. Zij overwegen bovendien een aandeelhouderspact te sluiten. Er lijkt zich, ondanks de unanimiteit in de raad van bestuur van Dexia, een breuklijn te vormen tussen de Belgen en de Fransen en tussen het management en de raad van bestuur. Zullen de gevolgen van de 'zaak'-Sanpaolo IMI zich vroeg of laat toch niet laten voelen?

Narmon: 'Er is nooit sprake geweest van een schisma in de raad van bestuur. Er was op geen enkel ogenblik verdeeldheid tussen Belgen en Fransen of onafhankelijke bestuurders en referentieaandeelhouders. Alle bestuurders hadden maar één doel voor ogen: ervoor zorgen dat het bedrijf zijn groei kan voortzetten.'

Hoe schat u de reactie van de markt in? Analisten zagen weinig goeds in de fusie met Sanpaolo IMI, maar de speculaties over een bod van andere spelers tierden welig. Denkt de markt nu niet dat Dexia een vogel voor de kat is?

Narmon: 'Wij blijven open voor alle opportuniteiten. Als een opportuniteit zich aanbiedt, zullen we die bestuderen en zien in welke mate ze de verdere groei van de groep ondersteunt.'

Ondanks alle speculaties blijft u dus aan tot het einde van jullie mandaat in mei 2006?

Narmon en Richard: 'We zien niet in waarom dat niet het geval zou zijn.'

22395608

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud