Advertentie

Gerechtelijk akkoord voor bedrijven in moeilijkheden krijgt nieuwe kans

De regering-Verhofstadt geeft in een wetsontwerp het gerechtelijk akkoord nieuwe kansen. De mogelijkheden worden verruimd om ondernemingen in moeilijkheden te redden. Er komt meer ruimte voor minnelijke akkoorden en reorganisatieprocedures. En er kan een beroep worden gedaan op een bedrijfsbemiddelaar.

(tijd) De wet van 17 juli 1997 over het gerechtelijk akkoord schoot haar doel voorbij. Gerechtelijke akkoorden moesten de regel worden, faillissementen de uitzondering. Maar in de praktijk vragen maar weinig bedrijven een gerechtelijk akkoord aan. Op zowat 7.000 faillissementen per jaar zijn er amper 100 die een gerechtelijke akkoord aanvroegen. En het gros van de ondernemingen die wel een gerechtelijk akkoord aanvragen, gaan uiteindelijk toch failliet.

Daarom dokterde minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS), na overleg met het Verbond van Belgische Ondernemingen, een nieuwe wettelijke regeling uit. Daarbij primeren niet langer de belangen van de schuldeisers, maar de continuïteit van het bedrijf. De federale regering buigt er zich morgen op de ministerraad over.

Opties 'Het wetsontwerp is innovatief, omdat het aan de onderneming in moeilijkheden reeds van bij het begin meerdere mogelijkheden biedt om de situatie recht te zetten. De onderneming staat niet meer voor de tweevoudige keuze van het concordaat of het faillissement, maar kan integendeel beschikken over een meervoud aan opties', luidt het in de memorie van toelichting. Belangrijk is de herwaardering van het minnelijk akkoord onder gerechtelijke bescherming van een opschorting van betalingen. Daarvoor zal niet langer een akkoord van alle schuldeisers nodig zijn. Kleinere ondernemingen krijgen de mogelijkheid een 'bedrijfsbemiddelaar' aan te stellen. Daarnaast worden de voorwaarden voor een reorganisatieprocedure versoepeld. In zo een procedure wordt een opschorting van betalingen toegestaan met het oog op de opmaak en uitvoering van een reorganisatieplan. Als er geschillen tussen bestuurders zijn, kan een voorlopige bestuurder worden aangesteld. Het wetsontwerp maakt ook een overdracht van de onderneming onder gerechtelijke supervisie mogelijk. Het is daarbij de bedoeling minstens bepaalde activiteiten van de onderneming over te dragen en zoveel mogelijk jobs te redden. WVDV

'Het wetsontwerp is innovatief, omdat het aan de onderneming in moeilijkheden reeds van bij het begin meerdere mogelijkheden biedt om de situatie recht te zetten. De onderneming staat niet meer voor de tweevoudige keuze van het concordaat of het faillissement, maar kan integendeel beschikken over een meervoud aan opties', luidt het in de memorie van toelichting.

Belangrijk is de herwaardering van het minnelijk akkoord onder gerechtelijke bescherming van een opschorting van betalingen. Daarvoor zal niet langer een akkoord van alle schuldeisers nodig zijn. Kleinere ondernemingen krijgen de mogelijkheid een 'bedrijfsbemiddelaar' aan te stellen.

Daarnaast worden de voorwaarden voor een reorganisatieprocedure versoepeld. In zo een procedure wordt een opschorting van betalingen toegestaan met het oog op de opmaak en uitvoering van een reorganisatieplan. Als er geschillen tussen bestuurders zijn, kan een voorlopige bestuurder worden aangesteld.

Het wetsontwerp maakt ook een overdracht van de onderneming onder gerechtelijke supervisie mogelijk. Het is daarbij de bedoeling minstens bepaalde activiteiten van de onderneming over te dragen en zoveel mogelijk jobs te redden.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud