Glaverbel: nettowinst 1ehj EUR 67 miljoen

(tijd-nieuwslijn) - De Belgische glasproducent Glaverbel, die op dit ogenblik voor 99,11% in handen is van het Japanse Asahi Glass, heeft in het eerste halfjaar 2002 een nettowinst behaald van EUR 67 miljoen. Dat is 5% minder dan een jaar eerder (EUR 71 mln), maar beantwoordt aan de eigen verwachtingen. Glaverbel schrijft de daling toe aan de zwakke conjunctuur en bevestigt over heel 2002 een "iets lager nettoresultaat" te verwachten, "behoudens een drastische ommekeer in het conjunctuurklimaat".

De omzet van Glaverbel nam met 5% toe, van EUR 918 tot EUR 965. De stijging is volledig te danken aan wijzigingen in de consolidatiekring. De joint venture Fosbel en het Russische Bor Glassworks werden op het einde van het eerste halfjaar 2001 met vermogensmutatie geintegreerd; nu zijn zij geconsolideerd, respectievelijk door evenredige en volledige integratie. Bij vergelijkbare structuur nam de omzet met 1% af.

De geconsolideerde brutobedrijfskasstroom (ebitda) daalde met 2%, van EUR 204 miljoen tot EUR 201 miljoen. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op EUR 111 miljoen, 13% minder dan een jaar eerder (EUR 127 mln). De nettowinst per aandeel bedroeg EUR 10,5 tegen EUR 11 in de eerste helft van 001. Glaverbel wist wel de netto financiele kosten licht te verminderen, van EUR 26 miljoen tot EUR 25 miljoen. De industriele investeringen stegen van EUR 108 miljoen tot EUR 115 miljoen.

Glaverbel schrijft de daling van de resultaten toe aan de zwakke conjunctuur en aan nieuwe productiecapaciteiten voor vlakglas, wat bij een stabiele vraag de verkoopprijzen onder druk zette. In de autoglassector daarentegen blijft de vraag sterk en zet het herstel zich door. De groep is ook erg tevreden over de verkoop van producten met hoge toegevoegde waarde, zoals glas met lage emissiviteit, zonwerend en brandwerend glas.

Door de "goede resultaten" wist Glaverbel de schuldratio verder te verbeteren van 0,72 eind juni 2001 tot 0,63 eind juni 2002.

In het persbericht verwijst Glaverbel naar het uitrookbod dat de Japanse moeder Asahi Glass gaat uitbrengen. Over de timing en modaliteiten hiervan laat de glasproducent niets los.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud