Groter aandeel voor privébussen

De directie van de De Lijn waarschuwt de vakbonden dat 'de druk toeneemt om meer ritten aan privébusbedrijven uit te besteden'. De aanleiding is de staking in de stelplaats van Destelbergen, die al een week het openbaar vervoer in en rond Gent in de war stuurt. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt (sp.a), is geen vragende partij om meer ritten aan de privésector te geven. 'Maar ik sluit niets uit', klinkt het.

(tijd) Het zag er gisteren eerst naar uit dat de spontane staking die vorige woensdag uitbrak in Destelbergen nog niet afgelopen was. In een referendum sprak 85 procent van het personeel zich uit voor een voortzetting van de actie. Maar de nationale vakbondssecretarissen stemden gisteravond in met een opschorting vanaf middernacht. Het is wel nog de vraag of het personeel zal volgen.

De chauffeurs hebben het werk neergelegd omdat hun chef een ongunstig rapport kreeg en werd overgeplaatst. De directie van De Lijn wil geen uitleg geven over de inhoud van dat verslag, maar bleef al die tijd bij haar beslissing.

In een opmerkelijke persmededeling stelde de directie gisteren dat 'de druk toeneemt om meer ritten uit te besteden aan de privésector'. Dat er op die uitbestede lijnen bijna nooit gestaakt wordt, 'roept bij de regionaal en lokaal politiek verantwoordelijken vragen op', staat er. En ten slotte: 'De reizigers en lokale besturen begrijpen niet dat deze (privé)chauffeurs anders omgaan met identieke problemen.'

De Lijn heeft een gemengd exploitatiemodel, waarbij bijna de helft van de busritten gereden wordt door privébusbedrijven, de andere helft door eigen personeel met eigen voertuigen. In 2005 presteerden de zogenaamde pachters 91,0 miljoen kilometer, in eigen beheer werd 94,5 miljoen kilometer gereden. Inclusief het tramverkeer heeft de privésector een aandeel van 45,5 procent in het aantal gereden kilometers, 4 punten meer dan in 2001. De Lijn liet eerder al verstaan naar een fiftyfifty verhouding te streven.

Ingrid Lieten, de directeur-generaal van De Lijn, zegt dat de druk om meer ritten te privatiseren komt van 'politici die met openbaar vervoer bezig zijn' en van 'ontevreden gebruikers'. Ze zegt zelf de privé niet meer dan 50 procent te willen geven, 'want ons model bewijst dat het werkt'. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt (sp.a), zegt 'geen voorstander te zijn van verdere privatisering', maar voegt eraan toe ook 'niet uit te sluiten dat het aandeel van de pachters stijgt tot 60 of 75 procent'. De minister wil in elk geval dat in de komende cao-onderhandelingen garanties komen voor sociale vrede.

Het is duidelijk dat de directie met dit communiqué de druk op de vakbonden verhoogt om meer greep op hun achterban te krijgen. Sinds januari kende De Lijn negen stakingsdagen zonder aanzegging. Er waren ook zeven betaalstakingen, onder meer in Gent waar het personeel actie voerde voor meer chauffeurs. 'De procedure zegt dat een staking moet voorafgegaan worden door een aanzegging en een poging tot verzoening', merkt de directie op.

De vakbonden geven, zonder daarbij geciteerd te willen worden, toe dat ze er niet altijd in geslaagd zijn die procedure te volgen en dat de directie een punt heeft. Maar soms is een staking een laatste middel, zegt Jan Coolbrandt, nationaal secretaris CCOD. 'De directie wist al jaren dat er een tekort aan chauffeurs was, onder meer in Gent, maar deed er niets aan. Na de acties en het overleg met de overheid maakte de overheid wel het nodige geld vrij.' Overigens is bij De Lijn, vooral in Brabant en Antwerpen, nog altijd schaarste aan bestuurders.

De krappe arbeidsmarkt in de Brusselse regio speelt De Lijn daarbij parten, maar ook het feit dat de job van chauffeur onderschat wordt, speelt volgens de vakbonden een rol. 'Die functie brengt veel stress mee, veel jonge mensen haken snel af. En dan is er nog de toenemende agressie op de bussen', zegt ACLVB-secretaris Hugo Engelen. Uit de sociale balans blijkt ook dat al meer dan 1.000 van de ruim 7.000 personeelsleden deeltijds werkt. Bovendien ligt het absenteïsme erg hoog met 7,4 procent in het voorbije jaar

Lieten verzekert dat weinig bedrijven in Vlaanderen zoveel investeren in sociaal overleg: 'Elf permanent vrijgestelden, zes ondernemingsraden, zes comités voor veiligheid en gezondheid. Ons overlegmodel kost jaarlijks 1,4 miljoen euro. Lieten nodigde gisteren de drie vakbonden en de sociaal bemiddelaar uit om betere afspraken te maken en spontane stakingen te voorkomen.

Guido MEEUSSEN

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud