IBA ziet nettowinst dalen met 57 procent

(tijd-nieuwslijn) - De cyclotronproducent IBA heeft in 2005 een nettowinst gerealiseerd van 3,05 miljoen euro, een daling met 57 procent tegenover de nettowinst van 7,1 miljoen euro in 2004. Dat deelde IBA donderdagavond mee in een persbericht. Voor 2006 verwacht IBA een stijging van de nettowinst met 90 tot 100 procent.

De nettowinst over 2005 ligt lager dan analisten hadden verwacht. Die hadden gemiddeld gerekend op een nettowinst van 4,11 miljoen euro. De analisten hebben evenwel geen rekening gehouden met de debiteurenprovisies, die IBA in 2005 heeft aangelegd voor een bedrag van 2,8 miljoen euro.

Het leeuwendeel van die debiteurenprovisies (1,8 miljoen euro) heeft te maken met het Chinese protontherapiecontract in Wanjie. Hiervoor werd de laatste schijf van 10 procent nog steeds niet betaald, niettegenstaande de aanvaarding van het systeem in het begin van 2005.

'De klant heeft financiële moeilijkheden in zijn andere industriële activiteiten', stipte gedelegeerd bestuurder Pierre Mottet aan op een persconferentie. 'Wij blijven natuurlijk alles in het werk stellen om deze achterstallige betaling te innen, te meer daar het centrum winstgevend is'.

De rest van de debiteurenprovisies (1 miljoen euro) is verdeeld over een hele reeks klanten en heeft te maken met laattijdige betalingen van facturen door ziekenhuizen. 'Wij hebben bij de invoering van IFRS strenge criteria ingevoerd inzake tijdige betaling, en provisies aangelegd als dat niet gebeurt', legde Mottet uit.

Zonder de impact van de activiteit Sterilisatie & Ionisatie, die in 2004 werd verkocht, zou er in 2004 een pro forma nettoverlies zijn geweest van 1,5 miljoen euro. De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten kwam in 2005 uit op 3,36 miljoen euro tegenover een verlies van 1,17 miljoen euro in 2004.

IBA kon zijn omzet in 2005 opdrijven met 13,6 procent tot 136,1 miljoen euro. Die omzet ligt hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 132,7 miljoen euro.

'Voor 2006 verwacht IBA een omzetgroei, gelegen tussen 10 procent en 20 procent. De groei van de nettowinst zou tussen 90 procent en 100 procent moeten liggen', specifieerde gedelegeerd bestuurder Pierre Mottet op de persconferentie. 'Daarbij houden we rekening met de verkoop van 1 protontherapiesysteem'.

'Momenteel zijn er zes projecten van protontherapiesystemen, die zich in de eindfase bevinden', vulde Mottet aan. 'Daarvan hoopt IBA er minstens 1 binnen te halen'. Het gaat om projecten in Pennsylvania en Hampton (VS), in Parijs, in Essen (Duitsland), in Oostenrijk en in Peking. 'Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere projecten, maar die bevinden zich nog niet in de eindfase'.

Een protontherapiesysteem kost in totaal tussen 35 en 55 miljoen euro. De betaling van dat bedrag wordt wel over verschillende jaren gespreid, en volgt de geleidelijke afwerking van het protontherapiecentrum.

Wegens de overgedragen verliezen van de vorige boekjaren, kan IBA over het boekjaar 2005 geen dividend uitkeren. IBA voorziet evenwel een nieuwe kapitaalvermindering begin 2007, als de vooruitzichten voor 2006 worden gehaald. In februari 2005 ging IBA al over tot een kapitaalvermindering, wat resulteerde in een terugbetaling van 3,10 euro per aandeel.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud