IBt verkleint nettoverlies in 2004

(tijd-nieuwslijn) - Het farmabedrijf International Brachytherapy (IBt), dat radioactieve implantaten maakt voor de bestrijding van prostaatkanker, heeft in 2004 een nettoverlies geleden van 1,213 miljoen euro. Dat is een vermindering met 64 procent van het verlies van 3,341 miljoen euro in 2003. De bedrijfskasstroom kwam in 2004 uit op 96.000 euro tegenover een negatieve bedrijfskasstroom van 1,925 miljoen euro in 2003. Dat maakte IBt donderdagavond bekend in een persbericht.

De resultaten liggen in lijn met de verwachtingen, die het bedrijf op 23 november had uitgesproken bij de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal. Toen had IBt gezegd een positieve bedrijfskasstroom te verwachten over het hele jaar 2004. Voor het nettoresultaat werd een verbetering vooropgesteld van 65 procent.

De resultaten liggen wel lager dan de verwachting van analist Christophe Van Vaeck van KBC Securities. Die rekende op een nettoverlies van 900.000 euro en een bedrijfskasstroom van 600.000 euro.

De omzet van IBt daalde in 2004 met 18 procent tot 4,60 miljoen euro. De daling van de omzet is het gevolg van de heroriëntatie van IBt naar voornamelijk de Europese markt. De omzet ligt in lijn met de raming van het bedrijf en iets lager dan de verwachting van 4,8 miljoen euro van KBC Securities.

Voor 2005 verwacht IBt zowel een vooruitgang van de bedrijfskasstroom als van het nettoresultaat. IBT voorziet, buiten de eventuele invloed van de IFRS-boekhoudregels , een nettoresultaat in evenwicht te kunnen halen op kwartaalbasis tegen het einde van het jaar.

De kosten in 2005 zullen uitgaven omvatten, die te maken hebben met het heropstarten van de productie van de isotoop Pd-103. IBt verwacht voor 2005 een brutomarge van 75 procent. In 2004 haalde IBt een brutomarge van 78 procent tegenover slechts 6 procent in 2003. Dat kwam door een programma van kostenbesparingen, waardoor de bedrijfskosten in 2004 verminderden met 33 procent tegenover 2003.

IBt verwacht in 2005 een significante stijging van de omzet. Dat moet gebeuren op drie manieren. Ten eerste wil IBt zijn concurrentiële positie op de Europese markt versterken. Verder wil het bedrijf zijn distributienetwerk uitbreiden. Daarnaast is er de geplande lancering van het nieuwe product OptiSeed Pd-103 op de Amerikaanse markt.

IBt wil dat nieuwe product OptiSeed Pd-103 in juni 2005 op grote schaal in de Verenigde Staten lanceren. Momenteel onderzoekt het bedrijf de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de commerciele verdeling van het product.

Na het bekomen van de toestemming tot commercialisering van OptiSeed Pd-103 in juli 2004, werden de eerste radioactieve implantaten met Pd-103 geproduceerd. De rapporten opgemaakt door onafhankelijke experts zijn net beeindigd en momenteel in de fase van publicatie. De laatste procedures van validatie zijn in uitwerking en zouden binnen de komende weken moeten toestaan dat de eerste patiënten worden behandeld.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud