Interbrew: stakingsaanzegging van FGTB in Jupille

(tijd-nieuwslijn) - De socialistische vakbond FGTB heeft bij de Interbrew-vestiging in Jupille een stakingsaanzegging ingediend die afloopt op 23 juni. Guy Dewulf, directeur externe relaties bij Interbrew Belgie, is verwonderd over de aanzegging, omdat over de verschillende discussiepunten onderhandelingen lopen. Bovendien wordt ze niet gesteund door de andere vakbonden en niet gevolgd door de andere Interbrew-vestigingen.

Volgens Dewulf heeft het ongenoegen van de FGTB met vier punten te maken: de berekening van de productiviteitspremie, de eis dat een vakbondsvertegenwoordiger zou worden betrokken bij de selectieprocedure voor nieuwe aanwervingen of promoties, de herstructurering van de garage in Jupille en de sociale onrust in de Interbrew-vestiging in Montenegro.

Het FGTB klaagt erover dat de productiviteitspremie werd verminderd en dat daarover geen uitleg werd verschaft. Dewulf wijst erop dat de berekening van de premie in de CAO is vastgelegd en jaarlijks ook door de bedrijfsrevisor wordt goedgekeurd. "Er zijn wel negociaties bezig om een aantal parameters te wijzigen, gewoon omdat zij evolueren. De volgende bijeenkomst hierover is begin juli voorzien", licht hij toe.

De herstructurering van de garage in Jupille is volgens Dewulf al aangekondigd in februari. De onderhandelingen hierover lopen verder. "Het is de bedoeling om mensen die in de garage niet meer aan de slag kunnen, maximaal elders binnen Interbrew te werk te stellen, om op die manier ontslagen te vermijden."

Op de vraag van het FGTB om betrokken te worden bij procedures van selectie en rekrutering, reageert Dewulf afwijzend. "Om de meest geschikte kandidaat voor een functie te zoeken werken wij met een selectiepanel van 3 tot 4 mensen. Daartoe behoort de rechtstreekse chef, een naaste medewerker en iemand van de human resources-afdeling."

Het sociale conflict bij Interbrew in Montenegro, dat rond loonvoorwaarden draait, is de verantwoordelijkheid van de mensen ter plaatse, vindt Dewulf nog. "Vanuit Interbrew Belgie kunnen wij ons daar niet mee bezighouden."

Dewulf wijst ook het verwijt van een gebrek aan communicatie van de hand. "Dat zou mij zeer sterk verwonderen, want er worden heel wat inspanningen in die richting geleverd."

KL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud